85 מילים נרדפות שיעזרו לכם להפסיק להשתמש במילה Very

השליטה שלנו בשפה זרה, לא נמדדת רק בידע שלנו בנושא מסויים או ביכולת שלנו להגיד משפטים עם דקדוק נכון. כדי להשיג שליטה בשפה, צריך גם להכיר אוצר מילים רחב ככל שניתן וככל שנכיר יותר מילים נרדפות, כך נוכל לפתח את יכולות הדיבור שלנו ולהתנסח בצורה פחות מקרטעת עם חזרה על אותן מילים שיסגירו שאנגלית היא לא שפת האם שלנו.

מתי משתמשים במילה Very

אחת המילים בה אנחנו משתמשים הכי הרבה כדי לבטא את עצמנו היא המילה Very, זה נכון גם לעברית. אני רעב ואני רעב מאוד. שניהם אומרים אותו הדבר רק עם מידה גדולה יותר. אז כאשר אנחנו רוצים להתבטא בצורה מדוייקת יותר לרוב נרצה להשתמש במידה שמבטאת בצורה מדוייקת את התחושה שלנו ולכן, למשל ביום כיפור, אנחנו לא נגיד לקראת סוף הצום שאנחנו רעבים מאוד, אלא נגיד שאנחנו גוועים כדי להדגיש את מידת הרעב שלנו. 

בדיוק כמו שיש מילים נרדפות שמבטאות את המידה של דבר מסויים בעברית, כך יש גם באנגלית ובמאמר זה נביא 85 מילים שיסירו מכם את הצורך להשתמש במילה Very וכמובן את הפירוש העברי שלהן במידה וקיים כזה.

נציין כי מאמר זה הוא חלק מראשון מתוך הרשימה המלאה. הכנס למאמר - עוד 85 מילים שיגרמו לכם להפסיק להשתמש במילה Very

הפסיקו להשתמש במילה Very - חלק א

Very…

פירוש בעברית

ביטוי נרדף באנגלית

פירוש בעברית

Very cute / Lovely חמוד מאוד / מלבב Adorable מקסים
very loved אהוב מאוד adored נערץ
very friendly מאוד חברותי affectionate -
Very friendly מאוד חברותי Amiable ידידותי
Very old ישן מאוד Ancient עתיק
Very lively תוסס מאוד Animated אנימטיבי
Very sorry מצטער מאוד Apologetic מתנצל
very nervous מאוד לחוץ apprehensive חושש
Very difficult מאוד מסובך Arduous כרוך במאמצים
Very dry יבש מאוד Arid צחיח
Very pale מאוד חיוור Ashen אפרורי
very bad רע מאוד atrocious מתועב
very fond מחבב מאוד attached מחובר
Very bad רע מאוד Awful נורא
Very simple פשוט מאוד Basic בסיסי
Very hurt מאוד כואב Battered מוכה
very hurt מאוד כואב Crushed על הקרשים
Very pretty יפה מאוד Beautiful יפיפה
very fortunate מאוד בר מזל blessed מבורך
Very windy סוער מאוד Blustery -
Very short קצר מאוד Brief ברפרוף
very clever חכם מאוד brilliant מבריק
Very crowded מאוד צפוף Bustling הומה
very jolly מאוד עליז carefree חסר דאגות
Very careful זהיר מאוד Cautious זהיר
Very sure מאוד בטוח Certain משוכנע
very difficult מאוד מסובך challenging מאתגר
very inexpensive מאוד לא יקר cheap זול
Very dear יקר מאוד Cherished מוקר (שמוקירים אותו)
Very scary מפחיד מאוד Chilling מצמרר
Very huge מאוד גדול Colossal ענקי
Very powerful חזק מאוד Compelling כופה
very complete שלם מאוד comprehensive מקיף
very conventional מאוד קונבנציונאלי conservative שמרני
very kind מאוד אדיב considerate מתחשב
Very tight מאוד צמוד Constricting מכווץ
Very expensive יקר מאוד Costly ביוקר
very brave מאוד אמיץ courageous נועז
very humble מאוד צנוע courteous אדיב
very important חשוב מאוד crucial מכריע
Very mean מאוד מרושע Cruel אכזרי
very competitive מאוד תחרותי cutthroat רצחני
Very noisy מאוד רועש Deafening מחריש
very protective מגונן defensive מתגונן
Very tasty טעים מאוד Delicious תאווה לחך
Very empty מאוד ריק Desolate שומם
very depressed מאוד מדוכא despondent מדוכדך
very poor עני מאוד destitute/underprivileged חסרי כל / מוחלשים
very hard קשה מאוד difficult קשה
very different שונה מאוד disparate מפורד
very far away רחוק מאוד distant מרוחק
Very upset מאוד מאוכזב Distraught מפוזר
Very worried מאוד מודאג Distressed במצוקה
very numerous רבים מאוד diverse מגוון
Very soft רך מאוד Downy פלומתי
very distressing מאוד מצער dreadful איום
very rainy מטפטף מאוד drizzly מטפטף
Very boring מאוד משעמם Dull -
Very willing מאוד מוכנים Eager להוטים
Very happy מאוד שמח Ecstatic משולהב
Very easy קל מאוד Effortless ללא מאמץ
very long-term לטווח ארוך מאוד enduring מתמיד
very much מאוד enough מספיק
very necessary מאוד נחוץ essential חיוני
Very accurate מאוד מדויק Exact בדיוק
Very good טוב מאוד Excellent מעולה
Very special מאוד מיוחד Exceptional יוצא דופן
very painful כואב מאוד excruciating מענה
Very tired עייף מאוד Exhausted תשוש
Very exciting מאוד מרגש Exhilarating מלהיב
Very wide רחב מאוד Expansive נרחב
very beautiful מאוד יפה exquisite מעודן
Very long ארוך מאוד Extensive רחב
very interesting מעניין מאוד fascinating מרתק
Very afraid מאוד מפחד Fearful חושש
Very fierce מאוד עז Ferocious פראי
Very dirty מלוכלך מאוד Filthy מטונף
very limited מוגבל מאוד finite מוגבל
Very perfect מאוד מושלם Flawless שלמות
Very strong חזק מאוד Forceful במלוא הכח
Very weak חלש מאוד Frail שברירי
Very cold מאוד קר Freezing מקפיא
Very often לעיתים קרובות Frequently בתדירות גבוהה
very scared מאוד מפוחד frightened מבוהל
Very angry כועס מאוד Furious זועם

מאמרים דומים