80 מילים הומופוניות נוספות באנגלית - Homophones | I-Z

במאמר הקודם, נתנו לכם רשימה של מילים הומופוניות, זאת אומרת מילים שנשמעות אותו הדבר אבל נכתבות אחרת, באותיות A עד H באנגלית. במאמר זה נשלים את הרשימה ונעבור למילים באותיות I-Z

לא מצאתם את המילה שחיפשתם? עיינו במאמר הראשון כדי לראות 90 מילים הומופוניות באנגלית באותיות A-H

Homophones | I-Z

מילה באנגלית

Homophone 

Homophone 2

Eye

 

אני

עין

 

Idle 

Idol

 

להתבטל

אליל

 

Incite 

Insight

 

להסית

תובנה

 

Knead 

Need

 

ללוש

צורך

 

Knew 

New

 

ידע (יודע בעבר)

חדש

 

Knight 

Night

 

אביר

לילה

 

Knot 

Not

 

קשר

לא

 

Know 

No

 

יודע

לא

 

Leak 

Leek

 

דליפה

כרישה

 

Lessen 

Lesson

 

להפחית

שיעור

 

Levee 

Levy

 

קבלת פנים רשמית

להטיל מס

 

Links 

Lynx

 

קישורים

חתול פרא

 

Loan 

Lone

 

הלוואה

בודד

 

Loot 

Lute

 

לבזוז

לאוטה (כלי מיתר מימי הביניים דומה לגיטרה)

 

Made 

Maid

 

נעשה

משרת

 

Mail 

Male

 

דואר

גבר

 

Main 

Mane

 

ראשי

רעמה

 

Manna 

Manner

 

מן (לחם שמיים)

עניין / דרך

 

Marshal 

Martial

 

מרשל

צבאי

 

Mask 

Masque

 

מסכה

נשף מסכות

 

Maw 

More

 

לוע

עוד

 

Medal 

Meddle

 

מדליה

להתערב

 

Meet 

Meat

 

להפגש

בשר

 

Might 

Mite

 

עשוי להיות

שמץ

 

Mist 

Missed

 

ערפל

פספס

 

Moose 

Mousse

 

איל קורא (חיה)

מוס (עוגה)

 

Muscle 

Mussel

 

שריר

דצפה (למאכל)

 

None 

Nun

 

כלום

נזירה

 

Oar 

Or

 

משוט

או

 

Overdo 

Overdue

 

יתר על המידה

באיחור

 

Pail 

Pale

 

דלי

חיוור

 

Pain 

Pane

 

כאב

שמשה

 

Pair 

Pear

 

זוג

אגס

 

Passed 

Past

 

עבר (על פני)

עבר (זמן)

 

Peace 

Piece

 

שלום

חתיכה

 

Peak 

Peek

 

נקודת שיא

הצצה

 

Pedal 

Peddle

 

דוושה

מכר

 

Plane 

Plain

 

מטוס

ברור

 

Principal 

Principle

 

עיקרי

עיקרון

 

Profit 

Prophet

 

רווח

נבואה

 

Rain 

Reign

 

גשם

לשרו

 

Red 

Read

 

אדום

לקרוא

 

Right 

Write

 

נכון / ימין

לכתוב

 

Ring 

Wring

 

טבעת / זירה

לסחוט

 

Rode 

Road

 

לרכוב

דרך / כביש

 

Role 

Roll

 

תפקיד

לגלגל

 

Rouse 

Rows

 

לעורר

שורות

 

Rung 

Wrung

 

צלצל / שלב

סחט

 

Sail 

Sale

 

לשוט

מכירה

 

Sauce 

Source

 

רוטב

מקור

 

Scene 

Seen

 

סצינה / זירה

ראה / נראה

 

Scull 

Skull

 

חתר (בסירה) / משוט

גולגולת

 

See 

Sea

 

לראות

ים

 

Shoe 

Shoo

 

נעל

להבריח

 

Side 

Sighed

 

צד

נאנח

 

Slay 

Sleigh

 

שחט

מזחלת

 

Soar 

Sore

 

להמריא

דלקת

 

Sole 

Soul

 

יחיד

נשמה

 

Some 

Sum

 

כמה

סיכום

 

Sort 

Sought

 

סוג / לסדר

חיפש

 

Staid 

Stayed

 

מתון

נשאר

 

Stalk 

Stork

 

גבעול / קלח

חסידה

 

Stare 

Stair

 

לבהות

מדרגה

 

Stationary 

Stationery

 

יציב

מכשירי כתיבה

 

Steal 

Steel

 

לגנוב

מתכת

 

Stile 

Style

 

מדרגות

סגנון

 

Sun 

Son

 

שמש

בן

 

Tail 

Tale

 

זנב

מעשיה

 

Team 

Teem

 

צוות

לשרוץ

 

Than 

Then

 

מאשר / יותר מ

לאחר מכן

 

Their 

There

 

שלהם

שם

 

Throne 

Thrown

 

כס מלוכה

נזרק

 

Tide 

Tied

 

גאות (בים)

קשר/ה

 

To 

Too

Two

עבור / ך...

גם

שניים

Toe 

Tow

 

אבצע

לגרור

 

Vain 

Vein

 

לשווא

וריד

 

Vary 

Very

 

משתנה

מאוד

 

Wail 

Whale

Well

לקונן / לילל

לוויתן

באר (מים) / טוב / בריא

Waste 

Waist

 

לבזבז

מותן

 

Way 

Weigh

 

דרך

שוקל

 

Weak 

Week

 

חלש

שבוע

 

Weather 

Whether

 

מזג האוויר

או ש..

 

Where 

Wear

 

איפה

לובש

 

Which 

Witch

 

איזה

מכשפה

 

Who’s 

Whose

 

עבור מי

של מי

 

Won 

One

 

ניצח

אחד

 

Would 

Wood

 

עשוי להיות

עץ

 

You’re 

Your

 

אתה

שלך

 


מאמרים דומים