do or does , dont doesnt מתי משתמשים בהם?

כולנו בגיל מסוים מתחילים ללמוד אנגלית מסביב לכיתה ג', ד' וכאשר אנחנו מגיעים לסוף היסודי, אנחנו מגיעים למשבצת ה''דקדוק'' grammar, שאיתם אנחנו לומדים איך להטות פועל להווה, עבר, עתיד ויש בתוכם, הווה פשוט, עבר פשוט, עבר ממושך וכו'. בתוכם אנחנו לומדים איך להטות פועל מחיובי לשלילי שבהם אנחנו משתמשים בdont  או בdoesnt ואליהם מצטרף גם הdo וdoes. מה ההקשר בינהם? נלמד במאמר שלפנינו
 

משפט חיוב בהווה פשוט / Present Simple

 פרזנט דימפל הוא זמן בו אנחנו מציינים את ההווה בסיטואציות שקורות לנו בד''כ, במשך היום

לדוגמה:

 • I  ride on a bike every day
 • אני רוכבת על אופניים כל יום

ודוגמה אחרת למשפט אבל בגוף אחר, גוף שלישי ''היא''

 • She rides on a bike  every day
 • היא רוכבת על אופניים כל יום.

 

 • כאשר אנחנו מדברים על אדם או חפץ בגוף שלישי
  • he (הוא)
  • she (היא)
  • it (זה)

   אנחנו מוסיפים s  לפעולה.
    
 • כאשר אנחנו מדברים בגוף ראשון, שני, שלישי (בהטיית רבים בלבד)
  • I (אני)
  • You (אתה)
  • They (הם)
  • We (אנחנו)

   אנחנו לא מצרפים s ומשאירים  את הפועל כמו שהוא.

משפט שלילה בהווה פשוט / Present Simple

Don't / Doesnt

כאשר אנחנו רוצים להטות פועל באופן שלילילמשל:

 • היא לא רכבה על אופניים

אנחנו מוסיפים מילת שלילה הנקראת doesnt

 • She doesnt ride on a bike  every day

 

מתי משתמשים ב-Don't ומתי ב-Doesnt

 

 • כאשר אנחנו מדברים על אדם או חפץ בגוף שלישי
  • he (הוא)
  • she (היא)
  • it (זה)

   נשתמש ב-Doesnt
    
 • כאשר אנחנו מדברים בגוף ראשון, שני, שלישי (בהטיית רבים בלבד)
  • I (אני)
  • You (אתה)
  • They (הם)
  • We (אנחנו)

   נשתמש ב-Dont לדוגמה:
  • I dont ride on a bike every day 

 

מתי משתמשים ב-Do ומתי ב-Does

אחרי שבפסקה הקודמת הובהר לנו כיצד אנחנו הופכים משפט חיובי לשלילי, נשאר לנו להבין מתי משתמשים בdoes וdo? ומה תפקידם?

תפקידם לשמש מילות שאלה ל''האם''? בדר"כ לשאלות כן ולא. באנגלית יש הבדל במילה ''האם'' בין הגופים, לא כמו בעברית שהמילה האם יכולה להיות שייכת לכל גוף אפשרי: גוף ראשון, שני, שלישי. למשל:

 • האם יצאת מהבית היום?
 • האם יצאתי מהבית היום?

באנגלית זה אחרת. באנגלית מבדילים בין הגופים באמצעות Do או Does

 • Does מקבל את הגופים: 
  • he (הוא)
  • she (היא)
  • it (זה)
    
 • Do מקבל את הגופים: גוף ראשון, שני,שלישי רבים
  • I (אני)
  • You (אתה)
  • They (הם)
  • We (אנחנו)

לדוגמה

 • Do you speak english?
 • Do i speak english?
   
 • האם אתה מדבר  אנגלית?
 • האם אני מדבר אנגלית?
   
 • Does he speak english?
  האם הוא מדבר אנגלית?

וכאשר אנחנו משיבים בתשובה, אנחנו מוסיפים את מילה do , does

 • Do  I speak English? Yes I do
 • Does she speak English? Yes she does 

חשוב לזכור:
כאשר אנחנו משתמשים בdo / does במילת שאלה, חשוב לדעת שאין צורך  בהוספת s בהגיית הפועל כאשר אנחנו מוסיפים does לגוף שלישי (יחיד) כי יש לנו כבר את הdoes. גם כאשר אנחנו מדברים בשלילה אין צורך  בהוספת s בפועל.

חיבור מילות שאלה באנגלית בהווה פשוט

התבנית מורכבת מהמילה האם (do / does) לאחר מכן, מילת גוף ופועל (והמשך פועל)

 • Does - he / she /it ,speak?
 • Do - they / we / I / you speak?

התבנית לחיבור משפט שלילי: מילת גוף, מילת שלילה, פועל (ללא הוספת s בdoesnt) לא לשכוח..

 • They / We / I / You dont like
 • He / She /It doesnt like

מאמרים דומים