תרגול Present Simple

התעסקנו במאמרים האחרונים לא מעט בנושא Present Simple שהוא אחד הזמנים היותר נפוצים שמעסיק לא מעט תלמידי אנגלית. אז אחרי שחקרנו את ההווה הפשוט באנגלית מכל הכיוונים, הגיע הזמן גם לתרגל אותו לא? במאמר זה נביא שאלות תרגול לPresent Simple

למקרה שתרצו לחזור על החומר, תמיד תוכלו לקרוא שוב את המאמרים שעלו לאתר בנושא הווה פשוט

 

תרגול Present Simple

משפטי אישור בPresent Simple

 

בחרו את המילה שתייצר משפט תקני

 • I live/lives in Israel
 • You play/plays the piano
 • My sister rest/rests on saturdays
 • He eat/eats an icecream
 • She drive/drives too fast

השלימו את הפעלים בצורה הנכונה

 • My mom (to love) ________ me very much
 • I (to hate) ________  guava.
 • Your dad usually (to speak) ________ spanish
 • I (to walk) ________ school everyday
 • They always (to take) ________ the bus

צורת כתיבה מלאה / מקוצרת

הרשמו את המשפטים הבאים בצורה מלאה או קצרה (בהתאם ובהיפוך לצורה בה נכתב המשפט המקורי)

 • He has got a great car → ____________________________________
 • You don't think straight → ____________________________________
 • They do not run inside the mall → ____________________________________
 • We do not eat together → ____________________________________
 • They do not play the guitar → ____________________________________

 

משפטי שלילה

הפכו את המשפטים הבאים למשפטי שלילה

 • Your friend plays soccer → ____________________________________
 • You drink water → ____________________________________
 • They play with us → ____________________________________
 • I hope you enjoy your meal → ____________________________________
 • She loves your hair cut → ____________________________________

משפטי שאלה

צרו משפטי שאלה מהמילים הבאות

 • he / to bring / ball → ____________________________________
 • where / you / to go /  → ____________________________________
 • when / she / to learn / hebrew → ____________________________________
 • why / they / to speak / so fast → ____________________________________
 • Dan / to work / at the market → ____________________________________

צרו משפטי שאלה הנוגעים למילים המובלטות במשפטים הבאים

 • I go to English class every Monday → ____________________________________
 • Ronit draws in her notebook → ____________________________________
 • Avi likes to study in his room → ____________________________________
 • The neighbors buy a welcome sign → ____________________________________
 • I build wood frames with my hammer → ____________________________________

 

מילים בהן משתמשים בהווה פשוט

בחרו את המילה שמראה לנו שמדובר בזמן Present simple

 • tommorow / usually / at the moment
 • in the future / yesterday / always
 • last week / now / often

בחרו את המילה שמראה לנו שלא מדובר בזמן Present Simple

 • never / always / in a minute
 • seldom / every day / next sunday
 • soon / occasionally / rarely

 

הטיות חריגות בPresent Simple

בחרו את ההטייה הנכונה במשפטים הבאים

 • My friend brush (s/es/ies) his cat's fur
 • Yael watch (s/es/ies) television
 • Yossi study (s/es/ies) to tests at night
 • The robot push (s/es/ies) the button
 • She impress (s/es/ies) the doctors with her progress

פתרונות לתרגול Present Simple

משפטי אישור בPresent Simple

בחרו את המילה שתייצר משפט תקני

 • I live/lives in Israel
 • You play/plays the piano
 • My sister rest/rests on saturdays
 • He eat/eats an icecream
 • She drive/drives too fast

השלימו את הפעלים בצורה הנכונה

 • My mom (to love) loves me very much
 • I (to hate) hate guava.
 • Your dad usually (to speak) speaks spanish
 • I (to walk) walk school everyday
 • They always (to take) take the bus

צורת כתיבה מלאה / מקוצרת

הרשמו את המשפטים הבאים בצורה מלאה או קצרה (בהתאם ובהיפוך לצורה בה נכתב המשפט המקורי)

 • He has got a great car → He's got a great car
 • You don't think straight → You do not think straight
 • They do not run inside the mall → They don't run inside the mall
 • We do not eat together → We don't eat together 
 • They do not play the guitar → They don't play the guitar

 

משפטי שלילה

הפכו את המשפטים הבאים למשפטי שלילה

 • Your friend plays soccer → Your friend doesn't play soccer
 • You drink water → You don't drink water
 • They play with us → They don't play with us
 • I hope you enjoy your meal → I hope you don't enjoy your meal
 • She loves your hair cut → She doesn't love your hair cut

משפטי שאלה

צרו משפטי שאלה מהמילים הבאות

 • he / to bring / ball → Does he bring the ball?
 • where / you / to go /  → Where do you go?
 • when / she / to learn / hebrew → When does she learn hebrew?
 • why / they / to speak / so fast → Why do they speak so fast?
 • Dan / to work / at the market → Does Dan work at the market?

צרו משפטי שאלה הנוגעים למילים המובלטות במשפטים הבאים

 • I go to English class every Monday → When do I go to English class?
 • Ronit draws in her notebook → What does Ronit do in her notebook
 • Avi likes to study in his room Where does Avi like to study?
 • The neighbors buy a welcome sign → Who buys a welcome sign?
 • I build wood frames with my hammer → How do I build wood frames?

 

מילים בהן משתמשים בהווה פשוט

בחרו את המילה שמראה לנו שמדובר בזמן Present simple

 • tommorow / usually / at the moment
 • in the future / yesterday / always
 • last week / now / often

בחרו את המילה שמראה לנו שלא מדובר בזמן Present Simple

 • never / always / in a minute
 • seldom / every day / next sunday
 • soon / occasionally / rarely

 

הטיות חריגות בPresent Simple

בחרו את ההטייה הנכונה במשפטים הבאים

 • My friend brush (s/es/ies) his cat's fur
 • Yael watch (s/es/ies) television
 • Yossi study (s/es/ies) to tests at night
 • The robot push (s/es/ies) the button
 • She impress (s/es/ies) the doctors with her progress

מאמרים דומים

אנגלית למתחילים כיתה ה גיל 11