מהו ההווה הפשוט באנגלית - Simple Present

בשפה האנגלית, בשונה מעברית, יש משמעות גדולה לשימוש בזמנים השונים (tenses), שמתייחסים לזמן בו הפעולה שעליה מדברים התחילה והאם כבר הסתיימה נכון לעת זו, ומתי. אנחנו שואפים לדעת מהו למעשה ציר הזמן שלה. למשל, האם מדובר בפעולה שהתחילה בעבר והסתיימה בעבר, בפעולה שהתחילה בהווה ועוד לא הסתיימה, וכולי. אנחנו מתייחסים כאן לזמן של הפועל (verb) במשפט, כדי לתאר פעולה או רעיון מסוים.

חלק מתלמידיי היקרים, לעיתים לא מבינים לעומק את השימוש בהווה פשוט באנגלית, ועושים בו שימוש לא כל כך מדויק. אז בואו נבחן זאת מקרוב. 

הווה פשוט Present Simple

Present Simple - פעולות שחוזרות על עצמן

נתחיל באופן הבסיסי ביותר לשימוש בהווה פשוט. 

רבים חושבים, שצורת הווה פשוט היא הצורה ההכרחית לתאר פעולה שקורית כעת, וזה אמנם, אינו מדויק. הווה פשוט מדבר על פעולות כלליות, שקורות בתדירות מסוימת, והן בדר"כ חוזרות על עצמן, כדרך שגרה. 

זה עשוי להיות: 

 • תחביב
 • הרגל
 • אירוע יומי
 • אירוע מתוכנן
 • משהו שקורה לעיתים קרובות 

דוגמאות

כשאני רוצה לציין שבדרך כלל אני נוהגת לבקר בחדר הכושר בימי שני, או שחברה שלי בדרך כלל משתתפת קבוע בחוג לציור, אשתמש בצורת הווה פשוט בפועל במשפט כדי לתאר זאת:

 • I visit the gym on Mondays
 • My friend usually goes to art class.

על מה דיברנו כאן?

כאמור, פעולות כלליות שחוזרות על עצמן, ויש להן תדירות מסוימת - בימי שני אני מבקרת בחדרי הכושר; בדרך כלל, חברה שלי הולכת לחוג ציור. 

מילים שעוזרות להבין שמדובר ב-Present Simple

נשים לב, שיש מילים שמסייעות לנו להבין את הצורך בשימוש בהווה פשוט במשפט, שמצביעות על כך שהפעולה המתוארת קורית בתדירות כלשהי, גבוהה עד נמוכה, או שאינה קורית כלל, כמו במילה Never.

דוגמאות למילים כאלה:

 • Sometimes
 • Usually
 • Occasionally
 • Never
 • Seldom
 • Often
 • Once in a while
 • Every day, every week, every year, every day of the week, etc

חוקים, עובדות והכללות ב-Present Simple

הווה פשוט, מסייע לנו גם לתיאור עובדות. העובדות האמורות הן אמירות שמי שאומר אותן סובר שהיו נכונות בעבר, הן נכונות נכון להווה, וימשיכו להיות נכונות בעתיד. אין זה משנה כלל אם האמירות המיוחסות, אכן נכונות או לא.

 • Cats like milk
 • If you heat ice, it melts
 • White wine tastes great

הווה פשוט מסייע לנו גם בתיאור הכללות לגבי אנשים או דברים: 

 • Sheila is a nice person. 
 • Max hates football. 
 • Dogs play fetch. 

הווה פשוט גם משמש אותנו להוראות, כדי להחליף ציווים (imperatives). בהוראות, הכוונה להוראות הכוונה להגיע לרחוב מסוים למשל, או הוראות אחרות, לדוגמא בספרי אפייה ובישול.

לדוגמה:

כיצד אני מגיעה לרחוב ___?

תשובה:

You go down this street to the supermarket, then you turn left.

דוגמה נוספת:

First, you roll out the dough, then you cut it in half. 

Do ו-Do Not

כחלק מהווה פשוט, כלול גם השימוש בפעלים Do, או Do not, לביטוי פעולות ורעיונות שקורים או שאינם קורים, וגם לשאילת שאלות. 

 • Dogs do not like cats.
 • Do you want some ice cream?
 • Tommy does not have pockets in his pants. 

Non-Continuous Verbs

הפעלים שהשתמשנו בהם כאן נקראים Non-Continuous Verbs, שהם פעלים שלא ניתן לראות מישהו עושה אותם באופן פיזי במציאות. הנה כמה דוגמאות:

פעלים המתארים רגשות

 

 • Like
 • Hate
 • Love
 • Fear
 • Envy
דוגמה:

 

 

Dogs do not like cats.
 

 

פעלים המתארים בעלות על משהו

 • Own
 • Possess
 • Belong
 • Have

דוגמה:

 

 • They own a flat at Peach St. 
 • She has long hair. 
 

 

פעלים מופשטים

 • Be
 • Want
 • Need
 • Care
 • Contain

דוגמה:

 • She is American.  (Be)
 • Breakups are tough. (Be)
 • I care about global warming. (Care)
 • I need help with my homework. (Need)

*בפעלים אלה לא נוכל להשתמש בזמן הווה ממושך כאשר הם בצורת Non-continuous. למשל, לא נוכל לכתוב - 

I am needing help

אך כן נוכל להחליף זאת ב-

I am in need for help.

או

 

I need help.
 

 

אירועים המתוכננים לעתיד הקרוב

נשתמש בהווה פשוט גם לתיאור אירועים שנקבעו לזמן עתידי סמוך כלשהו. בדר"כ,  קטגוריה זו תוקדש לציון זמני תחבורה ציבורית, אך ניתן גם להשתמש בה לתיאור אירוע מסוים.

 •  The train leaves tonight at 6 PM.
 • The bus does not arrive at 11 AM, it arrives at 11 PM.
 • When does the plane board?
 • The party starts at 8 o'clock.
 • The show takes place at Hyde Park, London.  
 • When does class begin tomorrow? 

תודה שהצטרפתם אלי לשיעור נוסף.

 נתראה בפעם הבאה! :)

כרמין

 


מאמרים דומים