שמות פעולה - Gerunds and Infinitives

Gerunds ו- Infinitives הם שמות הפעולה המשמשים לעתים גם כתואר הפועל והם נקראים לפעמים משלימי פועל. שם פעולה יכול  לתפקד כנשוא או כנושא במשפט. באנגלית, בשונה מעברית, קיימת הבחנה בין שני סוגי שמות הפועל השונים Gerunds ו- Infinitives:

Gerunds

Gerunds מוכרים באנגלית כפעלים בצורת ה-ing  שלהם (הנוכח או המשתתף - participle).

שמות פועל מסוג Gerund מתפקדים למעשה כמו שמות עצם כיוון שהם נותנים שם לפעולה. כל פועל  פעולה, המוכר גם כפועל דינאמי,  יכול להפוך לשם פועל  מסוג gerund,

לדוגמה: talking, walking, living, eating וכו׳…

 

כיצד נהפוך פועל לשם פועל מסוג gerund:

כמו בכל הטייה לצורת הזמן הממושך, צורת ה- ing, גם במקרה של יצירת gerund חלים אותם חוקים תחביריים. ה- gerund יורכב מצורת הבסיס של פועל דינאמי + ing. השינוי בצורת הבסיס הוא בהתאם לכללי התחביר, בואו נעשה חזרה קצרה:

 • עבור מרבית הפעלים יורכב ה- gerund מצורת הבסיס של הפועל + ing
  לדוגמה: play+ing=playing; talk+ing=talking; eat+ing=eating
   
 • במקרה של פעלים המסתיימים באות e נשמיט את האות e לפני הוספת ing
  לדוגמה: dance+ing= dancing; ride+ing=riding; slide+ing=sliding
   
 • פעלים המסתיימים ברצף של עיצור-תנועה-עיצור (cvc- consonant-vowel-consonant) , נכפיל את האות האחרונה לפני הוספת ing
  לדוגמה: sit+ing=sitting; get+ing=getting; stop+ing=stopping.

  חשוב לשים לב, בקבוצה זו קיימים פעלים יוצאי דופן שעליהם אין חל כלל ההכפלה, עם הזמן תלמדו לזהות אותם.

 

מתי וכיצד משתמשים ב- Gerund:

 • כנושא במשפט: Dancing is my hobby.
 • כנשוא במשפט, לאחר הפועל: Joe loves working in the garden.
 • לאחר מילות יחס של מקום וזמן: I made dinner before getting home.

 

 

Infinitives

Infinitives גם הם שמות פועל והם למעשה הצורה הבסיסית ביותר של הפועל באנגלית, ללא שינויים, תחיליות או סייומות כלשהן. 

כאשר אנו מדברים על Infinitive אנו מתייחסים בדרך כלל לצורת ההווה האינסופי של הפועל, זו הצורה הנפוצה ביותר של שמות פועל מסוג Infinitives.

 • Infinitives יכולים להופיע כצורת הבסיס של הפועל בלבד- eat, talk, clean וכו׳… אך לרוב יופיעו שמות פועל מסוג Infinitives בצורה המזכירה מאוד את שמות הפועל בעברית.
 • Infinitives מורכבים מצורת הבסיס של הפועל ולפניה פועל העזר to, לדוגמה, to eat, to talk, to clean. בדומה ל- לאכול, ללכת, לנקות.
 • Infinitives יכולים לשמש כנושא או כנשוא במשפט ולרוב הם משמשים לתיאור יכולות, לתאר מטרות ולתיאור פעלים.

 

מתי וכיצד משתמשים ב-Infinitives

 • כנושא במשפט אחרי הפועל: Julie usually likes to sing.
 • כנושא הפותח את המשפט: To dance Ballet requires a lot of practice.
 • כתואר הפועל אחרי פועל במשפט: You promised to buy me a diamond ring.
 • כשם תואר: Terry has the ability to succeed.

            ישנם פעלים אשר אחריהם יופיעו בהכרח Infinitives, ביניהם הפעלים: want, appear, agree.

 

Gerunds או Infinitives

במרבית המקרים השימוש ב- Gerunds ו- Infinitives הוא מובהק. כלומר, ישנה אפשרות נכונה וברורה אחת בלבד לשם הפעולה המתאים, Gerund או Infinitive.

עם זאת קיימים מקרים בהם שתי האפשרויות נכונות  ומשמעות המשפט לא משתנה, לדוגמה:

 1. Will you continue working after you give birth?
 2. Will you continue to work after you give birth?

בשני המקרים נותרה משמעות המשפט זהה.

יתכנו מקרים בהם נכון להשתמש ב-Gerund או ב- Infinitive אך משמעות המשפט משתנה בשימוש בכל אחת מהצורות:

 1. He stopped drinking coffee. הוא הפסיק לשתות קפה (ומאז שהפסיק לא שתה).
 2. He stopped drinking coffee. הוא הפסיק את הפעולה שביצע על מנת לשתות קפה.

 

סיכום

Gerunds ו infinitives עלולים לבלבל, אבל הם הופכים את השפה לעשירה, מגוונת יותר וצבעונית.

ככל שתכירו ותלמדו עוד את השפה קל יהיה לכם להבחין ולהשתמש ב- gerunds ו- infinitives בצורה טובה יותר.  ואם אתם לא בטוחים באיזה משמות הפועל להשתמש… מה עושים אז? נסו לשנות את המשפט ותראו איזו מהאפשרויות מתארת בצורה מדויקת יותר את מה שרציתם לומר.

תרגול

השלימו את המשפטים הבאים, השתמשו בשם הפועל המתאים, Gerund או Infinitive:

 1. Alan can’t stand _________ on trains. (riding/ to ride)
 2. Mr. Cohen enjoys _________ people out to dinner. (inviting / to invite)
 3. As the famous saying goes, there’s no use ______ over spilt milk. (crying / to cry)
 4. Jim stopped _________ his shoelace. Wait for him. (tying / to tie)
 5. My wife always volunteers ___________ cakes for PTA meetings. (baking / to bake)
 6. Don’t waste my time ___________ about your salary. (complaining/ to complain)
 7. Eva is having trouble _________ on the exam. (concentrating / to concentrate)

 


מאמרים דומים