קבוצות מספרים : מספרים טבעיים, מספרים שלמים, מספרים רציונליים, מספרים אי רציונליים, מספרים ממשיים


מקובל לחלק את המספרים למספר קטגוריות:

  • מספרים טבעיים - מספרים חיוביים ושלמים. הם משמשים אותנו על בסיס יומי על מנת למנות עצמים או פריטים, לדוגמא 2,10,17,100 וכו.
  • מספרים שלמים - כוללים את המספרים השלמים (לא שברים) החיוביים והשליליים, וגם את המספר אפס. 
  • מספרים רציונאליים - אלה מספרים שניתן להציג אותם כמנה (תוצאת חילוק) של שני מספרים שלמים.
  • מספרים אי-רציונאליים - אלה מספרים שלא ניתן להציגם כמנה (תוצאת חילוק) של שני מספרים שלמים.
  • מספרים ממשיים - הם מספרים המייצגים גודל מסוים, בין אם חיובי או שלילי. 

תרגילים בסיסיים בקבוצות מספרים : מספרים טבעיים, מספרים שלמים, מספרים רציונליים, מספרים אי רציונליים, מספרים ממשיים (1)

צפו במספר דוגמאות לתרגילים בנושא קבוצות מספרים : מספרים טבעיים, מספרים שלמים, מספרים רציונליים, מספרים אי רציונליים, מספרים ממשיים


תרגולים מתקדמים (0)

אחרי הדוגמאות הבסיסיות, הגיע הזמן לתרגילים קצת יותר מאתגרים 😊


הכיתה התקדמה בקבוצות מספרים : מספרים טבעיים, מספרים שלמים, מספרים רציונליים, מספרים אי רציונליים, מספרים ממשיים ואתם עדיין מאחור?

צוות לימוד נעים כאן עבורכם :)
בואו ללמוד קבוצות מספרים : מספרים טבעיים, מספרים שלמים, מספרים רציונליים, מספרים אי רציונליים, מספרים ממשיים עם מאות סרטונים, שאלות ודוגמאות.


נביא מספר דוגמאות: