זוג סדור

כפי שכבר למדנו, מערכת צירים כוללת שני צירים ולכן, כל ערך שמוגדר באמצעות מערכת צירים זו, חייב לכלול שני ערכים. שני ערכים אלה מכונים "זוג סדור".

מה הוא זוג סדור

זוג סדור הוא זוג של מספרים ש"משתייכים" לפונקציה כלשהי. 

זוג סדור מיוצג בדרך כלל באמצעות סוגריים (X,Y) כאשר הערך השמאלי בסוגריים X מייצג את הפתרון, ואילו הערך הימני בסוגריים Y מייצג את ערך הפונקציה, כלומר התוצאה.

  • כאשר הפונקציה מיוצגת על ידי משוואה, אזי X הוא הערך שאותו מציבים במשוואה, ואילו Y הוא התוצאה שמתקבלת בעקבות ההצבה.
  • כאשר הפונקציה מיוצגת על ידי גרף, כל נקודה על הגרף היא בעצם זוג סדור. כלומר, אם נעביר מהנקודה אנך לציר ה- X (הציר שרץ משמאל לימין), נקבל את הערך השמאלי בסוגריים. לעומת זאת, אם נעביר מהנקודה אנך לציר ה- Y (הציר שרץ מלמטה למעלה), נקבל את הערך הימני בסוגריים.

זוג סדור מייצג למעשה את כל הנקודות שנמצאות על הגרף של הפונקציה.

 

 


תרגילים בסיסיים בזוג סדור (3)

צפו במספר דוגמאות לתרגילים בנושא זוג סדור


תרגולים מתקדמים (5)

אחרי הדוגמאות הבסיסיות, הגיע הזמן לתרגילים קצת יותר מאתגרים 😊


הכיתה התקדמה בזוג סדור ואתם עדיין מאחור?

צוות לימוד נעים כאן עבורכם :)
בואו ללמוד זוג סדור עם מאות סרטונים, שאלות ודוגמאות.


נבחן שתי דוגמאות לזוג סדור

דוגמה מס' 1
נתונה המשוואה: Y=2X-3

 

דוגמה מס' 2
נתונה המשוואה Y=X+3 המיוצגת על ידי הגרף הבא:

זוג סדור - ייצוג גרפי

הזוגות הסדורים הללו מיוצגים לא רק מבחינה חישובית, אלא גם הגרף.
כל נקודה שנמצאת על גרף הפונקציה Y=X+3 יכולה להיות מיוצגת על ידי סוג סדור של ערכים שאותם ניתן למצוא בקלות על ידי העברת שני אנכים אל כל אחד מהצירים. אנכים אלה מיוצגים בגרף על ידי הקווים המקווקווים. במידה ונקודה כלשהי נמצאת בעצמה על אחד הצירים, המשמעות היא שערך הציר השני היא אפס, כמו במקרה של (0,3) בדוגמה הנוכחית.