ייצוג גרפי של פונקציה

כפי שלמדנו במאמר בנושא פונקציות, החוקיות שקרויה "כלל ההתאמה" היא התאמה בין משתנה תלוי (Y) לבין משתנה בלתי תלוי (X).

ייצוג גרפי של פונקציה הוא תיאור הקשר בין המשתנה התלוי (Y) לבין המשתנה הבלתי תלוי (X) באמצעות גרף או שרטוט, דבר המעניק אספקט ויזואלי לקונספט הפונקציה. מתוך הגרף ניתן להבין האם מדובר בפונקציה קווית (קו ישר), פונקציה ריבועית (פרבולה) ועוד.

נזכיר שכשמדובר בייצוג גרפי של פונקציה, לכל איבר בתחום X תמיד יהיה רק איבר אחד בטווח Y. לכן לא כל שרטוט הוא ייצוג גרפי של פונקציה. הנה דוגמה

ייצוג גרפי של פונקציה