משפטי תנאי - conditionals

באנגלית, כמו בעברית יש לנו משפטי תנאי אשר מתארים משהו שקיים סיכוי טוב שיקרה (בהווה או בעתיד), משהו שכנראה לא יקרה (בהווה או בעתיד) או משהו שהיה אמור לקרות אך לא קרה (בעבר). בהתאם לסוגים השונים של משפטי התנאי באנגלית, נטה את הפעלים בזמן המתאים. משפטי תנאי באנגלית מתחילים עם המילה if המתארת את ההתנייה, ולאחריהם יבואו הפעלים בזמנים השונים. 

בעברית, באופן כללי, משפטי התנאי מתחלקים לשני סוגים, תנאי "קיים" (תנאי פשוט), ותנאי "בטל" (היפותטי, שאינו מתקיים). באנגלית יש לנו ארבעה סוגים של משפטי תנאי, והם ממוספרים מאפס עד שלוש. במאמרים הבאים תוכלו ללמוד על ארבעת הסוגים של משפטי התנאי. אנגלית למתקדמים כיתה ט גיל 15 ומעלה