מספרים - מספר סודר Ordinal

באנגלית, כמו בעברית, נתאר מספרים במילים. באנגלית יש שני סוגי דרכים למנות במילים:

  • Cardinal Number מספר מונה
  • ו Ordinal Number , או בעברית מספר סודר, עליו נדבר במאמר זה. 

מספר סודר מתאר לנו את המיקום של משהו ברשימה, וביחס לאחרים סדר הכולל. 

בעברית נאמר : ראשון, שני, שלישי וכדומה, ובאנגלית נוסיף את האותיות th בסוף המספר להפוך אותו למספר סודר. 

לדוגמה

He went up to the fourth floor הוא עלה לקומה הרביעית

He is the sixth to arrive הוא השישי להגיע

 

כאשר נרצה לציין מספר סודר באמצעות ספרות, נוסיף את האותיות ST לאחר הספרה

לדוגמה 

He arrived 1st place הוא הגיע למקום הראשון 

She is the 5th cousin היא הבת דודה החמישית

 

כמובן שיש לנו גם כמה חריגים , הבה נבחן כיצד נראים המספרים - באותיות ומספרים. החריגים מודגשים 

 

מספר

מספר סודר - ספרה

מספר סודר - מילה

ראשון 

1st

First

שני 

2nd

Second

שלישי

3rd

Third

רביעי 

4th

Fourth

חמישי

5th

Fifth - שימו לב שה E בסוף המילה FIVE הושמטה 

שישי

6th

Sixth

שביעי

7th

Seventh

שמיני

8th

Eighth

תשיעי 

9th

Ninth - שימו לב שה E בסוף המילה NINE הושמטה 

עשירי

10th

Tenth

אחת עשרה

11th

Eleventh

שתים עשרה

12th

Twelfth - שימו לב שה VE בסוף המילה TWELVE הושמט והפך ל F

שלוש עשרה

13th

Thirteenth

ארבע עשרה

14th

Fourteenth

חמש עשרה

15th

Fifteenth

שש עשרה

16th

Sixteenth

שבע עשרה 

17th

Seventeenth

שמונה עשרה

18th

Eighteenth

תשע עשרה 

19th

Nineteenth

עשרים 

20th

Twentieth

עשרים ואחת 

21st

Twenty-first

....

22nd

Twenty-second

 

23rd

Twenty-third

 

24th

Twenty-fourth

 

25th

Twenty-fifth

 

 

30th

Thirtieth

 

31st

Thirty-first

 

32nd

Thirty-second

 

33rd

Thirty-third

 

34th

Thirty-fourth

 

 

40th

Fortieth

 

50th

Fiftieth

 

60th

Sixtieth

 

70th

Seventieth

 

80th

Eightieth

 

90th

Ninetieth

 

100th

Hundredth

 

 

1000th

Thousandth

 

כאשר אנו רוצים להפוך מספר דו ספרתי ומעלה למספר סודר, התוספת תהיה לספרה האחרונה 

לדוגמה

421st = four hundred and twenty-first ארבע מאות עשרים ואחת
5,111th = five thousand, one hundred and eleventh חמשת אלפים, מאה ואחת עשרה

 

לעיתים באנגלית נשתמש באותיות רומיות לספירה, בעיקר בשמות של שושלת משפחתית. אם נרצה לכתוב את המספר במילים, נשתמש במספר סודר. 

לדוגמה

Charles the II = Charles the Second צ’ארלס השני

Edward VI = Edward the Sixth אדוארד השישי

 

תרגולים 

  • כתוב את המספרים הבאים 

547th - five hundred forty seventh

621st - six hundred twenty first 

912th - nine hundred twelfth 

 

 

  

 


 


מאמרים דומים