אוצר מילים באנגלית בנושא צורות

בואו ללמוד איתנו אוצר מילים באנגלית והפעם בנושא צורות. במאמר זה נביא לכם אוצר מילים בנושא צורות איתו תוכלו ללמוד את שמות הצורות הבסיסיות כמו משולש, מרובע, לב וכדומה וכן שמות של מצולעים מתקדמים כמו מחומש, משושה וכן הלאה וכן צורות תלת מימד והכל בעזרת טבלאות מסודרות עם שם הצורה בעברית, באנגלית וכן עמודה בה תוכלו לשמוע איך מבטאים את שם הצורה באנגלית.

מצולעים

מצולעים
Polygons
מעושר decagon
מתושע Nonagon
מתומן Octagon
משובע Heptagon
משושה Hexagon
מחומש Pentagon

מצולעים בעלי 4 צלעות

מצולעים בעלי 4 צלעות
Quadrilaterals
ריבוע rhumbus
מרובע Square
מלבן rectangle
טרפז trapeze
טרפז ישר זווית Right-angled trapezoid
טרפז שווה שוקיים Equilibrium trapezoid
מקבילית Parallelogram
מעוין Rhombus
דלתון Kite

משולשים

משולשים
Triangles
משולש שווה צלעות Equilateral triangle
משולש שונה צלעות Scalene triangle
משולש שווה שוקיים Isosceles triangle
משולש ישר זווית Right-angled triangle
משולש חד זווית Single-angled triangle
משולש כהה זווית Obtuse-angled triangle

צורות נפוצות

צורות נפוצות
Common Shapes
מעגל Circle
אליפסה Oval
כוכב Star
לב Heart
צלב Cross
חץ Arrow
חצי סהר Crescent

צורות בתלת מימד

צורות בתלת מימד
3D Shapes
קוביה Cube
מנסרה מלבנית Rectangular Prism
גליל Cylinder
קונוס Cone

מאמרים דומים