אוצר מילים באנגלית בנושא משפחה

מה המילה האמיתית הראשונה שילד אומר? לרוב זה אמא או אבא ומפה אוצר המילים שלו רק מתפתח. במאמר זה נביא לכם אוצר מילים באנגלית בנושא משפחה.

קרובי משפחה

Relatives
קרובי משפחה
aunt דוֹדָה
baby תִינוֹק
brother אָח
boyfriend ֶחָבֵר (במובן רומנטי)
bride כַּלָה
brother אָח
cousin בן/בת דודה
dad אַבָּא
father אַבָּא
daughter בַּת
father-in-law חם
fiancé אָרוּס
fiancée אֲרוּסָה
friend חבר
girlfriend חֲבֵרָה (במובן רומנטי)
godchild ילד סנדקאות
godfather סַנדָק
godmother סַנדָקִית
grandchild נכד או נכדה
grandchildren נכדים
granddaughter נֶכדָה
grandfather סָבָּא
granddad סָבָּא
grandpa סָבָּא
grandmother סַבתָא
grandma סַבתָא
grandson נֶכֶד
great-grandparents סבתא וסבא רבא
groom חָתָן
half-brother אח חורג
husband בַּעַל
mother אִמָא
mum אִמָא
mummy אִמָא
mom אִמָא
mother-in-law חותנת
nephew אחיין
niece אחיינית
parent הוֹרֶה
parents הורים
sister אָחוֹת
son בֵּן
stepbrother אח חורג
twin תְאוֹם
twin-brother אח תאום
uncle דוֹד
wife אשה

אוצר מילים כללי בנושא משפחה

General Family Vocabulary
אוצר מילים כללי בנושא משפחה
adult מְבוּגָר
baby תִינוֹק
bachelor רווק
child יֶלֶד
couple זוּג
descendant צאֱצא
foster הורה אומן או ילד שגדל במשפחה אומנת
gentleman ג'ֶנטֶלמֶן
kid יֶלֶד
lady גברת
Madam גברת
Mrs גברת
miss אישה שאינה נשואה
ms. צעירה שאינה נשואה
my שֶׁלִי
elder זָקֵן
sister אָחוֹת
sir אֲדוֹנִי
spinster זקנה רווקה
to adopt לאמץ
adopted מאומץ
divorced גרוש/ה
to bring up לטפח, לגדל, לחנך
to raise לגדל
wedding חֲתוּנָה
youth נוֹעַר

מאמרים דומים