תרגול לוח הכפל עד 100

לוח הכפל הוא אבן בסיס בלימודי החשבון והמתמטיקה בהמשך והמטרה בסופו של דבר היא לזכור אותו בעל פה, אך הדרך לשם ארוכה ודורשת את תרגול לוח הכפל בצורה שיטתית כך שהתרגילים והמכפלות "ייכנסו לראש". בעמוד זה נביא תרגילים לתרגול לוח הכפל עד 100 ובסוף העמוד נצרף את התשובות לבדיקה.

רוצים לקבל טיפים איך לזכור את לוח הכפל? כדאי שתקראו את המאמרים הקודמים שכתבנו בנושא:

תרגול לוח הכפל - כפולות של 1

1X1=
1X2=
1X3=
1X4=
1X5=
1X6=
1X7=
1X8=
1X9=
1X10=

תרגול לוח הכפל - כפולות של 2

2X1=
2X2=
2X3=
2X4=
2X5=
2X6=
2X7=
2X8=
2X9=
2X10=

תרגול לוח הכפל - כפולות של 3

3X1=
3X2=
3X3=
3X4=
3X5=
3X6=
3X7=
3X8=
3X9=
3X10=

תרגול לוח הכפל - כפולות של 4

4X1=
4X2=
4X3=
4X4=
4X5=
4X6=
4X7=
4X8=
4X9=
4X10=

תרגול לוח הכפל - כפולות של 5

5X1=
5X2=
5X3=
5X4=
5X5=
5X6=
5X7=
5X8=
5X9=
5X10=

תרגול לוח הכפל - כפולות של 6

6X1=
6X2=
6X3=
6X4=
6X5=
6X6=
6X7=
6X8=
6X9=
6X10=

תרגול לוח הכפל - כפולות של 7

7X1=
7X2=
7X3=
7X4=
7X5=
7X6=
7X7=
7X8=
7X9=
7X10=

תרגול לוח הכפל - כפולות של 8

8X1=
8X2=
8X3=
8X4=
8X5=
8X6=
8X7=
8X8=
8X9=
8X10=

תרגול לוח הכפל - כפולות של 9

9X1=
9X2=
9X3=
9X4=
9X5=
9X6=
9X7=
9X8=
9X9=
9X10=

תרגול לוח הכפל - כפולות של 10

10X1=
10X2=
10X3=
10X4=
10X5=
10X6=
10X7=
10X8=
10X9=
10X10=


תשובות לתרגול לוח הכפל - כפולות של 1

1X1=1
1X2=2
1X3=3
1X4=4
1X5=5
1X6=6
1X7=7
1X8=8
1X9=9
1X10=10

תשובות לתרגול לוח הכפל - כפולות של 2

2X1=2
2X2=4
2X3=6
2X4=8
2X5=10
2X6=12
2X7=14
2X8=16
2X9=18
2X10=20

תשובות לתרגול לוח הכפל - כפולות של 3

3X1=3
3X2=6
3X3=9
3X4=12
3X5=15
3X6=18
3X7=21
3X8=24
3X9=27
3X10=30

תשובות לתרגול לוח הכפל - כפולות של 4

4X1=4
4X2=8
4X3=12
4X4=16
4X5=20
4X6=24
4X7=28
4X8=32
4X9=36
4X10=40

תשובות לתרגול לוח הכפל - כפולות של 5

5X1=5
5X2=10
5X3=15
5X4=20
5X5=25
5X6=30
5X7=35
5X8=40
5X9=45
5X10=50

תשובות לתרגול לוח הכפל - כפולות של 6

6X1=6
6X2=12
6X3=18
6X4=24
6X5=30
6X6=36
6X7=42
6X8=48
6X9=54
6X10=60

תשובות לתרגול לוח הכפל - כפולות של 7

7X1=7
7X2=14
7X3=21
7X4=28
7X5=35
7X6=42
7X7=49
7X8=56
7X9=63
7X10=70

תשובות לתרגול לוח הכפל - כפולות של 8

8X1=8
8X2=16
8X3=24
8X4=32
8X5=40
8X6=48
8X7=56
8X8=64
8X9=72
8X10=80

תשובות לתרגול לוח הכפל - כפולות של 9

9X1=9
9X2=18
9X3=27
9X4=36
9X5=45
9X6=54
9X7=63
9X8=72
9X9=81
9X10=90

תשובות לתרגול לוח הכפל - כפולות של 10

10X1=10
10X2=20
10X3=30
10X4=40
10X5=50
10X6=60
10X7=70
10X8=80
10X9=90
10X10=100

 

רוצים להמשיך להתאמן על לוח הכפל? תורידו את לוח הכפל להדפסה והמשיכו לשנן את לוח הכפל