סדר פעולות חשבון בסיסי - שורשים

בנושא סדר פעולות חשבון, למדנו כי הדבר הראשון שצריך לעשות הוא לפתוח סוגריים.

לאחר שאנחנו פותחים את הסוגרים, אז אפשר לטיפול בשורשים (או חזקות). כיוון שלא מדובר בפעולה שמשפיעה על פעולות החישוב בתרגיל, אין צורך לעשות זאת משמאל לימין כמו בשאר פעולות החשבון. 

לאחר שפישטנו את השורש, אפשר כמובן לעבור להמשך פתרון התרגיל לפי סדר פעולות חשבון בסיסי - כפל וחילוק ורק לאחר מכן חיבור וחיסור (משמאל לימין.)

נזכיר את סדר הפעולות:

  1. פתיחת סוגריים
  2. שורשים / חזקות
  3. כפל וחילוק
  4. חיבור וחיסור

בחן את עצמך בסדר פעולות חשבון בסיסי - שורשים!

תרגילים בסיסיים בסדר פעולות חשבון בסיסי - שורשים (3)

צפו במספר דוגמאות לתרגילים בנושא סדר פעולות חשבון בסיסי - שורשים


תרגולים מתקדמים (4)

אחרי הדוגמאות הבסיסיות, הגיע הזמן לתרגילים קצת יותר מאתגרים 😊


הכיתה התקדמה בסדר פעולות חשבון בסיסי - שורשים ואתם עדיין מאחור?

צוות לימוד נעים כאן עבורכם :)
בואו ללמוד סדר פעולות חשבון בסיסי - שורשים עם מאות סרטונים, שאלות ודוגמאות.


ניקח לדוגמה את התרגיל הבא

\(3+{\sqrt 81}+2^3+(3\cdot2):1=\)

עתה ניקח את אותה הדוגמה ונשנה אותה מעט

\(3\cdot({\sqrt 81}+2^3)+3-2:1=\)

כמה השורש והחזקה נמצאים בתוך הסוגריים ולכן אותם אנחנו נפשט ראשונים זאת על מנת לעמוד בסדר פעולות החשבון ולפתוח את הסוגריים


תרגול סדר פעולות חשבון בנושא שורשים