כפל וחילוק מספרים מכוונים

תהליך פתרון התרגיל במספרים מכוונים כשזה נוגע לכפל וחילוק דומה מאוד לתהליך שאנו עושים כשאנחנו צריכים לחבר או להחסיר מספרים מכוונים, רק שבכפל וחילוק מספרים מכוונים, אנחנו צריכים גם להכיר את לוח הכפל והחילוק שלמדנו ביסודי.

 

 • כאשר יש לנו שני מספרים מכוונים עם אותו הסימן (פלוס או מינוס), נבחין בין שני מקרים:
 • כפל של שני מספרים חיוביים זה בזה ייתן לנו מכפלה חיובית. חילוק של שני מספרים חיוביים זה בזה ייתן לנו מנה חיובית.
  \((+2) \times (+1)= +2\)
  \((+2) :(+1)= +2\)
 • כפל של שני מספרים שליליים זה בזה ייתן לנו גם מכפלה חיובית. חילוק של שני מספרים שליליים זה בזה ייתן לנו גם מנה חיובית.
  \((-2) \times (-1)= +2\)
  \((-2) :(-1)= +2\)
 • כאשר יש לנו שני מספרים הנושאים סימנים שונים, כלומר מספר אחד מינוס והשני פלוס או להיפך, תוצאת הכפל או החילוק תמיד תהיינה שליליות. 
  \((+2) \times (-1)= -2\)
  \((-2) :(+1)= -2\)

בחן את עצמך בכפל וחילוק מספרים מכוונים!

תרגילים בסיסיים בכפל וחילוק מספרים מכוונים (1)

צפו במספר דוגמאות לתרגילים בנושא כפל וחילוק מספרים מכוונים


תרגולים מתקדמים (0)

אחרי הדוגמאות הבסיסיות, הגיע הזמן לתרגילים קצת יותר מאתגרים 😊


הכיתה התקדמה בכפל וחילוק מספרים מכוונים ואתם עדיין מאחור?

צוות לימוד נעים כאן עבורכם :)
בואו ללמוד כפל וחילוק מספרים מכוונים עם מאות סרטונים, שאלות ודוגמאות.


כפל מספרים מכוונים

אז ראשית, לפני שאנחנו כופלים, אנחנו רוצים לפשט לנו את התרגיל ואנחנו עושים את זה באותה צורה שלמדנו בחיבור וחיסור מספרים מכוונים - על ידי איחוד סימנים:

לדוגמה

\((+10)\cdot(-5)\cdot(-3)\cdot(-6)\cdot(+8)=\)

\((-50)\cdot(-3)\cdot(-6)\cdot(+8)=\)

\((+150)\cdot(-6)\cdot(+8)=\)

\((-900)\cdot(+8)=-7200\)

 

גם חילוק מספרים מכוונים אנחנו עושים באותה צורה

לדוגמה

\((+100):(-2):(-2):(-5):(-2.5)=\)

\((-50):(-2):(-5):(-2.5)=\)

\((+25):(-5):(-2.5)=\)

\((-5):(-2.5)=+2\)