הפועל Have - דקדוק באנגלית

הפועל  to have הוא פועל מיוחד וחשוב בשפה האנגלית והוא יכול לשמש כפועל במשפט או כפועל-עזר, ובכך ייחודו. כמו כן לפועל זה אין מקבילה בעברית אך ניתן להשוות אותו למילה יש, על הטיותיה השונות.

 

שימוש בפועל Have

יש לי יש לי! השימוש הפשוט של הפועל have הוא לציין שייכות, possession. המילה העברית הקרובה ביותר ל-have היא כאמור המילה יש.

have כפועל במשפט מתפקד ככל הפעלים האחרים והטייתו לזמנים השונים פשוטה למדי. בהמשך נלמד על אופן ההטייה של פועל העזר have. הנה כמה דוגמאות בהן משמש הפועל have כפועל במשפט, במשמעותו הפשוטה:

 • I have a big house.
 • They have three children.
 • Do you have a dog?

לפעמים יופיע הפועל have כחלק מ- have got, זוהי צורה פחות פורמלית אך המשמעות בשני המקרים זהה:

 • I have got a big house.
 • They have got three children.

 

 Have משמש גם כמילה המציינת חיוב או הכרח:

 • I have to go, it’s already late.
 • Her eyes are so sensitive, she has to wear sunglasses.
 • In order to improve your English you have to practice.
 • I had to do it, he left me no choice.

ל- have, על צורותיו השונות ישנם קיצורים גם באנגלית המדוברת וגם באנגלית הכתובה. במקרים רבים תופענה צורות מקוצרות אלה:

 • have ---> ‘ve
  I’ve had a long day
   
 • has ---> ’s
  Emma’s got a piano lesson tomorrow
   
 • had ---> ’d
  You’d better go home, it's already late.

 

הידעתם? כאשר אנחנו משתמשים ב- have  בהקשר של חובה-הכרח, ניתן להחליף את הסדר בין שני חלקי המשפט והמשמעות לא תשתנה...  (לא מאמינים? מוזמנים לנסות!)

 

have בא לעזרה - פועל העזר have

כפי שכבר למדנו, כל אחד מן הזמנים באנגלית מחולק לשלושה סוגים: Simple, Progressive, ו-Perfect. (פשוט, ממושך ומושלם). לפועל העזר have תפקיד חשוב במיוחד בהטיות הזמנים המושלמים באנגלית. ללא פועל העזר have לא יכלו זמנים אלה להתקיים בדקדוק באנגלית.

אז איך משתמשים ב- have בזמנים המושלמים?

כאשר אנו משתמשים ב-have כפועל עזר, אנו משתמשים בצורתו של הפועל have, בהווה או בעבר, ואחר כך מופיע הפועל (העיקרי) במשפט כשהוא מוטה על פי הזמן הנכון.

 • I have been to Rome many times.
 • They have done what they were told to do.
 • She has been waiting in line for over an hour.
 • What have you done with your hair?

הטיית פועל העזר have

לפועל have ישנן 4 צורות:

 • have
 • has
 • having
 • had

בחלק מן הזמנים המושלמים נוסיף ל-have את פועל העזר be. תוכלו ללמוד עוד על פועל העזר be במאמר באתר

 • בעבר מושלם - Past Perfect נשתמש בצורת הפועל had:
  Shelly had left when we arrived             
 • בעבר מושלם ממושך - Past Perfect Continuous נשתמש בצורת הפועל  had been.
  My eyes were red because I had been crying
 • בהווה מושלם - Present Perfect נשתמש ב - have עבור כל הגופים מלבד גוף שלישי. בגוף שלישי she, he, it, נשתמש בצורת הפועל has.
  I have never traveled to Asia
 • בהווה מושלם ממושך - Present Perfect Continuous נשתמש בצורת הפועל  have been או has been, על פי הגוף המתאים.
  She has been living here for 20 years
 • בעתיד מושלם - Future Perfect נשתמש בצורת הפועל have
  I could have finished my book  by Thursday
   
 • בעתיד מושלם ממושך - Future Perfect Continuous נשתמש בצורת הפועל  will have been
  In 2 weeks we will have been traveling for 4 months

זה אולי נשמע קצת מסובך, אך כאשר תכירו את הזמנים השונים באנגלית, תדעו להשתמש בפועל העזר have בקלות ובטבעיות.

 

צורתו השלילית של have

על מנת להפוך את have לבעל משמעות שלילית נוסיף את מילת השלילה  not לאחר הפועל (על הטיותיו השונות). נשתמש ב- not גם כדי להפוך את פועל העזר have לשלילי:

 • I have not seen her in school
  הפועל have משמש כאן כפועל עזר, לתאר כי לא ראה אותה  בבית הספר.

*שימו לב כי בדוגמה have נשאר have כפועל עזר והטיית הזמן חלה על הפועל העיקרי במשפט, הפועל see*

לצורותיו השונות של have, במשמעותו השלילית, קיימים קיצורים מוכרים ומקובלים בהם אנו משתמשים:

 • have not = haven't
 • had not = hadn’t
 • has not = has’nt

לסיכום

הכרנו היום את הפועל החשוב have. למדנו כי הפועל have יכול לשמש כפועל במשפט או כפועל-עזר, ובכך ייחודו. כאשר תכירו היטב את הזמנים המושלמים, תגלו עד כמה חשוב תפקידו של have בדקדוק באנגלית.

The verb have in English is definitely a must have


המאמר הקודם

הפועל to do

Placeholder image
המאמר הבא

הפועל Used

Placeholder image
מאמרים דומים