WH Questions - שאלות WH

שאלות WH

שאלות wh הן חלק בסיסי בשפה האנגלית המשמשות לאיסוף מידע או לבקשת הבהרה מסוימת. שאלות אלו נכתבות כמשפטי שאלה כשמחפשים מידע ספציפי או פרטים אודות נושא, פעולה או מצב. הן נקראות שאלות WH מאחר ורובן מתחילות במילים שמתחילות באותיות "w" ו"h," כמו "who" (מי), "what" (מה), "when" (מתי), "where" (איפה), "why" (למה) ו-"how" (איך). מילים אלו נקראות לעיתים "מילות שאלה."

1. סוגי שאלות WH:

   - **Who (מי)**: משמשת לשאול על אדם או אנשים. לדוגמה: "מי בא למסיבה?"
   - **What (מה)**: משמשת לשאול על דברים, פעולות או רעיונות. לדוגמה: "מה הספר האהוב עליך?"
   - **When (מתי)**: משמשת לשאול על הזמן או התאריך של אירוע או פעולה. לדוגמה: "מתי מתחיל הסרט?"
   - **Where (איפה)**: משמשת לשאול על מיקום של משהו או מישהו. לדוגמה: "איפה בית החולים הקרוב ביותר?"
   - **Why (למה)**: משמשת  כדילהבין את הסיבה או הגורם לפעולה או אירוע מסוים. לדוגמה: "למה פספסת את הפגישה?"
   - **How (איך)**: משמשת לשאול איך מתבצעת פעולה מסוימת, באיזה אופן. לדוגמה: "איך לאפות עוגה?"

3. מבנה של שאלות WH:

   שאלות WH נכתבות בכללי על פי מבנה פשוט. המילה השאלתית, ה-wh, נמצאת בראש המשפט, לאחריה auxiliary verb (פועל עזר, אם נדרש), הנושא ולבסוף הפועל הראשי. הנה כמה דוגמאות:

   - מי בא למסיבה?
   - מה אכלת לארוחת בוקר?
   - מתי תסיים את שיעורי הבית?
   - איפה נמצא הדרכון שלך?
   - למה בכית בסרט?
   - איך פותרים את הבעיה הזו?

4.שימוש בשאלות WH:

שאלות WH משמשות למגוון מטרות בתקשורת בין אנשים:

   - **אספקת מידע**: שאלות WH משמשות לאיסוף פרטים ומידע. לדוגמה, עיתונאים משתמשים בהן בראיונות כדי להוציא מידע מאלו אותם הם מראיינים.
   
   - **הבהרה**: הן משמשות לבקשת הבהרה כאשר משהו אינו ברור או כשיש ספק בנוגע אליו. לדוגמה, אם מישהו אומר, "אני הולך לחנות," תוכל לשאול, "לאיזו חנות אתה הולך?"
   
   - **הבעת עניין**: שאלות WH משמשות להביע עניין במחשבות של בני אדם, חוויות או דעות של אנשים אחרים. לדוגמה, "למה אתה אוהב כל כך את הסרט הזה?"
   
   - **פתרון בעיות**: הן משמשות לפתירת בעיות ולקבוע החלטות. לדוגמה, "איך נטפל במצב הזה?"

 

5. מענה לשאלות WH:

   תשובות לשאלות WH רגילות כוללות בד''כ את המידע המבוקש. הן יכולות להיות קצרות או מפורטות - תלוי בהקשר ובשאלה עצמה. זה די נפוץ להתחיל את התשובה עם אותה המילה ששואלים בשאלה עצמה, במיוחד כאשר מספקים תשובות ישירות.

   - שאלה: "מה אכלת לארוחת בוקר?"
   - תשובה: "אכלתי דגנים וטוסט לארוחת בוקר."

6. תרגול ושימוש:

כדי להיות מיומן בשאלות WH, חשוב לתרגל. השתתפו בשיחות, שאלו שאלות ותרגלו כדי להבין איך מכניסים שאלות WH בתקשורת היומיומית. קריאת ספרים, מאמרים, וצפייה בסרטים או תכני טלוויזיה יכולה גם לעזור לך להבין איך שאלות WH משמשות  אותנו בהקשרים שונים מאחר וזהו חלק מאד נפוץ בשפה האנגלית אשר נמצא בשימוש רב בקרב דוברי השפה.

לסיכום, שאלות WH הן חלק בלתי נפרד מהדקדוק וכן מהתקשורת בשפה האנגלית. הן משמשות לאסוף מידע, לבקשת הבהרה, להבעת עניין ולקבלת החלטות. ההבנה של כיצד להשתמש בשאלות WH חשובה מאד לתקשורת יעילה באנגלית.

תרגול - https://www.myenglishpages.com/english/grammar-exercise-wh-questions.php