Vowels - אותיות ניקוד באנגלית

Vowels הן אותיות ניקוד בהן אנחנו נעזרים כדי לדעת איך לקרוא מילים בדיוק כמו סימני הניקוד בעברית. כל אות היא תנועה. במאמר זה נכיר את אותיות הניקוד, למה הן משמשות ואיך הן נשמעות. אז קודם כל, בואו נתחיל מהבסיס

מה הן אותיות הניקוד באנגלית

באנגלית יש 5 אותיות ניקוד ולמעשה הן ממש מקבילות לסימני הניקוד שיש לנו בעברית

Capital

אות קטנה

סימן הניקוד המקביל בעברית

A a צליל ארוך - צירה וחיריק | צליל קצר - פתח / קמץ
E e צליל ארוך - חיריק | צליל קצר - צרה / סגול
I i צליל ארוך - פתח או קמץ וחיריק | צליל קצר - חיריק
O o צליל ארוך - חולום ושורוק או קובוץ | צליל קצר - חולם
U u צליל ארוך - האות יו"ד עם תנועת שורוק / קובוץ | צליל קצר - קמץ או פתח

 

 

במילה באנגלית יש לפחות אות ניקוד אחת ואותיות הניקוד עוזרות לנו לדעת איך אנחנו אמורים לקרוא את המילה אם כי לעיתים זה גם עלול להיות מבלבל כיוון שקורה לא פעם שאותה אות ניקוד לא נשמעת אותו הדבר בשתי מילים שונות

לדוגמה האות U לעיתים יכולה להשמע כמו קמץ או פתח ולא כמו שורוק או קובוץ. שימו לב למילים הבאות

 • Guy - בחור
 • Cup - כוס
 • But - אבל
 • Fun - כיף

למשל במילה האחרונה - fun אם נחליף את אות הניקוד U באות A נקבל את המילה fan (מעריץ או מאוורר) והיינו בקלות יכול לחשוב שהן היו אמורות להשמע אותו הדבר, אבל פה לדוגמה ה-A מקבלת בכלל צליל של צרה/סגול. הנה עוד כמה מילים שנכתבות בצורה אחת אבל נשמעות בצורה שונה:

 • Done - ה-O מקבלת צליל של A
 • Like - ה-I נשמעת כמו שילוב של A+I
 • Goose - שתי אותיות ה-O יחד, נשמעות כמו U
 • Green - כאן שתי אותיות ה-E יחד, נשמעות כמו I

Vowels - אותיות הניקוד באנגלית

אז איך באמת אפשר לדעת איך מילה באמת אמורה להשמע?

כמו כמעט לכל דבר בשפה האנגלית, יש לנו חוקים שעוזרים לנו לדעת איך כל אות ניקוד נשמעת ומעולה שיש לנו אותם כי לכל אות ניקוד יש לפחות שתי צורות הגייה. צליל ארוך וצליל קצר

צליל ארוך 

 • A - נשמע כמו אֵיי כמו במילה April - אֵייפּריל
 • E - נשמע כמו אִי כמו במילה Email - אִימייל
 • I - נשמע כמו אַיי כמו במילה Ideal - אַיידיל
 • O - נשמע כמו אוֹוּ כמו במילה Over - אוֹוּבֶר
 • U - נשמע כמו יוּ כמו במילה - Unicorn -  יוּניקורן

צליל קצר

 • A - נשמע כמו אָ כמו במילה Apple - אָפּל
 • E - נשמע כמו אֵ כמו במילה Egg - אֵג
 • I - נשמע כמו אִי כמו במילה Israel - (אִ)ישראל
 • O - נשמע כמו אוֹ כמו במילה Orange - אוֹרנג'
 • U - נשמע כמו אָ כמו במילה Umbrella - אָמברלה

חוקי ההגייה של אותיות הניקוד

 • במילה בה יש רק רק אות ניקוד אחת, הצליל שלה יהיה קצר.
  לדוגמה:
  • Ant - נמלה
  • Wet - רטוב
  • Dig - חופר
  • Odd - מוזר
  • Up - למעלה
    
 • במילים בהן יש יותר מאות ניקוד אחת (לא משנה אם היא צמודה לאות ניקוד נוספת כמו במילה Booth או לא), לרוב הצליל של אות הניקוד הראשונה יהיה ארוך ושל השניה קצר או שהיא לא תישמע.
  לדוגמה:
  • StUdent - סטיוּד(אֵ)נט
  • Air -  אֵייר
  • Bee - ב(אִ)י
    
 • E שותקת - כשמילה מסתיימת באות E. הE תיהיה שקטה ואות הניקוד שמגיע לפניה, תיהיה עם צליל ארוך.
  לדוגמה:
  • File - קובץ
  • Bake - לאפות
  • Rope - חבל
    
 • כשבהברה יש שתי אותיות ניקוד צמונות, לרוב, הראשונה תיהיה ארוכה ושניה קצרה
  לדוגמה:
  • Boat - סירה
  • Toe - בוהן
  • Eat - לאכול
    
 • כשהברה מסתיימת עם אות ניקוד, לרוב היא תיהיה אות עם צליל ארוך
  לדוגמה:
  • Even - למרות
  • Open - פתוח
  • Go - ללכת

אותיות ניקוד נוספות - Semi-vowels

האותיות Y ו-W הן אותיות נוספות שנחשבות סוג של אותיות ניקוד. כשהן מגיעות בתחילת מילה הן נחשבות עיצור וכשהן מגיעות בסוף מילה (וW גם באמצע מילה) הן נחשבות לאותיות ניקוד.

 • כשיש מילה בת הברה אחת וY מגיעה בסופה, היא תישמע כמו האות i
  לדוגמה:
  • Try
  • My
  • Fly
    
 • כאשר הY מגיעה בסוף מילה בת שתי הברות, היא תישמע כמו האות e
  לדוגמה
  • happy
  • funny
  • pretty
    
 • כאשר W מגיע באמצע או סוף מילה היא תישמע כמו oo (אוּ)
  לדוגמה
  • cow
  • hoe
  • show

   down
  • bowl
  • known