Past Simple - עבר פשוט

שלא כמו בעברית, בשפה האנגלית אנו משתמשים ביותר משלוש צורות זמן. במובן זה של השימוש בזמנים האנגלית נחשבת "מפותחת" יותר מאשר העברית. יותר חשוב מאוד לזכור כי השימוש ביותר משלוש צורות זמן אולי נשמע לנו תחילה מיותר, אך מדובר למעשה בשיטה חכמה במיוחד, כיוון שהיא מאפשרת לנו להטות פועל בצורה שתספק לקוראינו מידע לא רק על -מתי- אלא גם נותן מראש אינפורמציה נוספת אודות ההתרחשות, בעוד שבשפה העברית יש לנו הטיית זמן אחת לכל אחד מן הזמנים: עבר, הווה ועתיד, כך שצורות הביטוי וההגהה בשפתנו הן זהות בכל אחת מן הזמנים הללו בכל משפט שנרכיב.

שימוש בצורת עבר – עברית לעומת אנגלית

למשל, אם אגיד בעברית "אני הלכתי למכולת". הנמען שלי יוכל רק לפרש שהלכתי בעבר למכולת. אבל אם ארצה לומר את אותו המשפט באנגלית, אצטרך כבר לבחור בין I went to the grocery store , בצורת "עבר פשוט"  לבין I was going to the grocery store  בצורת "עבר ממושך", שכבר מרמזת, שבזמן שהלכתי למכולת התרחש דבר מה נוסף, ועצם ההליכה למכולת איננה העיקר.  בפסקאות הבאות  נכיר ונלמד את צורת העבר הפשוט - Present Simple

  

שימוש בזמן "עבר פשוט"

כמו בזמני ההווה והעתיד, גם בזמן עבר קיימים בשפה האנגלית שלוש צורות זמן. הפשוטה ביותר מבניהן נקראת Past Simple .  השימוש בפסט סימפל נועד לתאר פעולות שהתרחשו בעבר – והסתיימו בעבר.

כיצד נדע מתי להשתמש ב-Past Simple 

ראשית כל, נצטרך כמובן לוודא כי שההתרחשות שעליה אנחנו רוצים לספר במשפט אכן התרחשה בעבר – ונגמרה בעבר. חשוב גם שנזכור מתי אין להשתמש בPast Simple , ובמיוחד כיצד לא לבלבל אותו עם ה-Past Progressive.

 •  כשאני מתכוון לומר ש"שיחקתי אתמול כדורגל" אשתמש ב-פסט סימפל: I played soccer yesterday
 • אם ארצה לציין את הזמן הספציפי בו התרחש המשחק, וכן לתאר דברים נוספים שהתרחשו במהלכו – עליי להבין כי השימוש ב- Past Simple  לא מתאים, ושעלינו להשתמש ב-פסט פרוגרסיב: I was playing soccer yesterday. 


החשודים המיידיים 

ישנן כמה מילים באנגלית אשר יבואו בדרך כלל בצמוד לשימוש בעבר פשוט. נוכל להשתמש בהן על מנת להרכיב משפטים וגם על מנת לזהות את העבר הפשוט בטקסט קיים: 

 •  המילה Yesterday  ("אתמול" בעברית) למשל, מיד תעיד שהפעולה התרחשה בעבר, ולכן תתאים ל-Past Simple.
 • המילה Last  (האחרון\נה או שעבר\ה( ישר תזרוק אותנו אל זמן העבר, למשל: Last Year  (בשנה שעברה) או Last week  (בשבוע שעבר). 
 • מילה שימושית נוספת היא ago . למילה זו אין תרגום מדויק בעברית, אך ניתן להשוות אותה למילה "לפני" בשימוש דומה. היא תופיע אחרי תיאור של פרק זמן מסוים (ולא לפניו, כמו "לפני" בעברית) ותציין שהפעולה התרחשה לפני אותו פרק זמן. למשל, אם ברצוני לומר באנגלית "לפני שנתיים טיילתי בצרפת" אכתוב Two years ago I traveled in France.  
 • תיאורי זמן עבר נוספים שייכים להנחות יסוד של ידע כללי בחברה – למשל אם אפתח משפט כך: "בשנת 1948..." – נדע מיד שמדובר בזמן עבר, כיוון שידוע לכולם כי אנחנו עמוק אל תוך שנות האלפיים.     


הטיית הפועל To be ב-Past Simple  

ראשית נלמד כיצד להטות את הפועל "להיות" בצורת עבר פשוט. גם בעברית אנו עושים בפועל זה שימוש על מנת למקם את הנשוא שלנו זמן העבר:  "אני הייתי", "היא הייתה", "הם היו" וכו'. במקרה זה, השימוש הוא אכן דומה מאוד בין האנגלית והעברית. לפועל To be   באנגלית שתי הטיות בצורת עבר. 

 • בשמות הגוף I, He, She, It  הטיית הפועל תהיה Was, לדוגמא: I was at home last night  (הייתי בבית אתמול בלילה). 
 • בשמות הגוף You, We, They הטיית הפול תהיה Were, לדוגמא: They were abroad last year (הם\הן היו בחו"ל בשנה שעברה). 


הטיית פעלים ב-Past Simple

ישנן ארבע דרכים להטות פעלים בצורת זמן זו, והן מתקיימות בהתאם לסיומת של הפועל: 

 • הוספת סיומת ed - זוהי הצורה הנפוצה ביותר והיא תשמש אותנו לרוב הפעלים המסתיימים בעיצור. למשל הפועל To work  (לעבוד) יוטה worked. דוגמא לשימוש: I Worked a lot last month (עבדתי הרבה בחודש האחרון). 
 • הוספת סיומת d - אם לוקחים בחשבון את הכלל הקודם, בפעלים שממילא מסתיימים באות e, פשוט נוסיף את האות d. למשל הפועל To smile  (לחייך) יוטה Smiled. דוגמא לשימוש: I smiled to my grandmother  (חייכתי אל סבתא שלי). 
 • בפעלים המסתיימים באות y כשלפניה אות עיצור, נשמיט את האות y  ונוסיף את הסיומת   ied. למשל הפועל To cry  (לבכות) יוטה Cried. דוגמא לשימוש: I cried because I was sad (בכיתי כי הייתי עצוב). 
  • שימו לב כי בפעלים המסתיימים באות y  כשלפניה אות ניקוד (a,e,I,o,u) – למשל הפועל To Play, נוסיף את הסיומת ed  כמו בכלל מספר אחת. דוגמא לשימוש: Yesterday I played with friends (אתמול שיחקתי עם חברים). 
 • הכלל הרביעי הוא מעט מסובך יותר, ויש ללמוד אותו בעל פה: במקרים בהם הפועל הוא בן הברה אחת ומסתיים בשלוש אותיות עוקבות שסוגן אות עיצור+אות ניקוד+אות עיצור והאות האחרונה בפועל שונה מ-w,y,x, אנו נכפיל את האות האחרונה ונוסיף את הסיומת ed המוכרת. למשל הפועל To stop, אשר מקיים את כל הכללים האלה יוטה stopped. דוגמא לשימוש: They stopped the car on the red light (הם עצרו את האוטו ברמזור אדום). 

פעלים חריגים בעבר פשוט

לכל כלל יש כידוע יוצאים מן הכלל. ואכן, ב-Past Simple אנו מוצאים פעלים שהטייתם אינה מצייתת לשום כלל שהוא, ובמקום להחליף רק את הסיומת של הפועל ישנם מקרים בהם הפועל למעשה משתנה לחלוטין, מקרים בהם הפועל משתנה מעט – ואפילו מקרים בהם לא משתנה כלל מהטיית ההווה. על מנת להטות פעלים אלו כראוי יש לזכור אותם בעל פה. קיימים קרוב ל-150 פעלים כאלו בשפה האנגלית, חלק מאותם פעלים נפוצים מאוד בשפה וחלקם נפוצים פחות. עם זאת, כדאי שנציין ונשנן כמה פעלים חריגים נפוצים חשובים מאוד:

 •  הפועל To go  (ללכת) יוטה בצורת עבר Went, ולמעשה השתנה לגמרי. למשל, אם ארצה לומר "הוא הלך הביתה", אכתוב: He went home.
 • הפועל To eat  (לאכול) יוטה בצורת פסט סימפל ate, אף שצלילי הפועל נותרים דומים, הגייתו השתנה לחלוטין אם ארצה לומר "אנחנו אכלנו ארוחת ערב", אכתוב We ate dinner. 
 • הפועל To put (לשים), ייאמר וייכתב באופן זהה לצורת ההווה. למשל, אם ארצה לומר "שמתי את הכסף בקופסא" אכתוב בפשטות I put the money in the box – זהה בדיוק לצורת ה-Present Simple, והנמען שלי יידע לאיזה מן הזמנים אני מתכוון, רק לפי ההקשר של השיחה. 

 שלילה ב-Past simple 

גם צורת השלילה בעבר פשוט אינה פשוטה במיוחד, אך כשמבינים את השיטה היא נוחה מאוד לשימוש: אם נרצה לומר שמשהו לא התרחש בעבר, נשתמש בפועל העזר To do  ("לעשות"), בצורת העבר שלו – did, בצירוף מילת השלילה not, ויתקבל הצירוף did not  או בקיצור didn’t  (בדומה לשיטת ראשי התיבות שאנו משתמשים בה בעברית). אחר כך, נוסיף את הפועל בצורתו המקורית בזמן הווה כיוון שהטיית פועל העזר למעשה כבר מיקמה את המשפט בזמן עבר. למשל, אם ארצה לומר "לא אכלתי ארוחת בוקר היום" אכתוב I didn’t eat breakfast today ולא – I didn’t ate breakfast today.  

צורת שאלה בעבר פשוט 

כשנרצה לשאול שאלה ב-Past Simple, נשתמש גם כן בצורת העבר did של פועל העזר To do, ונרכיב את המשפט כך: ראשית נמקם את did בתחילתו של המשפט, אחריו נצרף את הנשוא ואחריו כמו בכללי השלילה, את צורת ההווה של הפועל. למשל, אם ארצה לשאול "האם הלכת לאימון כדורסל אתמול?" אכתוב Did you go to basketball practice yesterday?. ואם ארצה לשאול "האם איתי ויואב הפליגו בסירה בשבוע שעבר?" אכתוב Did Itay and Yoav sail on the boat last week

דוגמאות לשימוש ב-Past Simple  

 • ניסיתי לפתור את המבחן באנגלית - I tried to solve the English test
 • בשבוע שעבר הייתי בהופעת רוק עם חברים - Last week I was at a rock concert with friends
 • אחי התינוק בכה הרבה אתמול - My baby brother cried a lot yesterday
 • הלכנו לשיעור אמנות ליד בית הספר - We went to an art class near school
 • האם נעמה קראה את כל הספרים האלה - Did Naama read all those book
 • הם לא רצו לבוא לשחק כדורגל - They didn’t want to come play football
 • לפני שנתיים טיילתי בקנדה עם המשפחה שלי - Two years ago I traveled in Canada with my  family 


סיכום ותרגול עבר פשוט

למדנו כאן בקצרה, אבל באופן די מקיף על צורת הזמן Past Simple באנגלית. עם הידע שלמדת על פסט סימפל בזמן שקראת, אנחנו משוכנעים שתוכל עכשיו להרכיב ולתרגם משפטים בהווה פשוט לגמרי לבד. אז איך תדע אם לא תנסה ?! 

1. תרגם את המשפטים הבאים לאנגלית: 

 • אתמול שיחתי במחשב יותר מדי 

  תרגום: ______________________________________
 • בשנת 1980 אבא שלי היה בצבא  

  תרגום: ______________________________________
 • לפני בית ספר הלכתי לקנות שוקו בקיוסק 

  תרגום: ______________________________________ 
   
 • בחודש שעבר החברה הכי טובה שלי הייתה בחופשה ביוון 

  תרגום: ______________________________________
   
 • בשנה שעברה היינו במשחק כדורגל של מכבי תל אביב 

  תרגום: ______________________________________
   
 • האם ניסית לעזור לאמא שלך להכין ארוחת ערב ? 

  תרגום: ______________________________________
   
 • לא ישנתי מספיק בלילה האחרון 

  תרגום: ______________________________________

 

2. הרכבת משפטים

הרכב משפטי Past Simple לכל אחד מהגופים הקיימים באנגלית – I, You, He, She, It, We, They. תוך שימוש בפעלים הבאים: To work \ To play \ To eat \ To go \ To be \ To stop \ To Read

           *הקפד להשתמש לפחות במשפט שלילה אחד ולפחות בשאלה אחת. 


 


מאמרים דומים

אנגלית למתחילים כיתה ו גיל 12