Past Progressive - עבר ממושך

כאשר מדברים על זמן עבר, נראה כי מדובר על פעולה שהיתה והסתיימה. באופן עקרוני הדבר נכון אך באנגלית מבדילים בין סוגים שונים של עבר ממש כפי שמוצאים לנכון להבדיל בין סוגים שונים של הווה: ההווה הממושך המדבר על ביצוע הפעולה כעת לבין הווה פשוט בו מדובר על ביצוע פעולה כהרגל או על עובדה ולאו דווקא על ביצוע הפעולה ברגע הדיווח עליה. כך קורה גם בעבר. ניתן להבדיל בין שלושה סוגים של עבר: Past Simple, Past Progressive ו- Past Perfect. כאן נעסוק ב Past Progressive, נבין מתי יש להשתמש בו ובמה הוא שונה מ Past Simple, צורת העבר המוכרת יותר.

מהו Past Progressive?

Past Progressive הוא זמן אשר מתאר פעולה מתמשכת גם אם היתה בעבר. כאשר בוחרים להטות פועל ב Past Pogressive ולא ב Past Simple , מדובר על פעולה שאמנם היתה בעבר ביחס לזמן הדיווח עליה אך הפעולה המתוארת טרם הסתיימה בעת ביצועה, מבצע הפעולה עדיין ביצע אותה: התחיל כבר בביצוע אך עדיין לא סיים.

אם לדוגמה התלמיד למד אתמול בשעות שמונה עד אחת, אז בשעה 12 הוא עדיין היה באמצע הפעולה. לכן הזמן בו נשתמש לתיאור פעולת הלמידה הוא Past Progressive:

 • School hour's yesterday were 8:00-13:00, so the student was studying at 12 o'clock.

תיאור פעולות "מתנגשות"

מצב נוסף בו נשתמש בפאסט פרוגרסיב הוא כאשר ישנן פעולות הקורות יחד, כאשר ישנה פעולה ממושכת ופעולה קצרה נוספת שקרתה בזמן ביצוע הפעולה הארוכה, כלומר הפעולה הארוכה התחילה לפני הפעולה הקצרה וטרם הסתיימה. במצב זה נשתמש לתיאור הפעולה הארוכה ב Past Progressive ולתיאור הפעולה הקצרה נשתמש ב Past Simple.

למשל:

 • While I was watching TV, my mother came back.

ניתן גם לשים את הדגש על הפעולה הקצרה ולתאר את הפעולה המתמשכת כרקע לאותה פעולה:

 • I was watching TV when my mother came back.

כיצד נבנה המשפט ב Past Progressive?

מבנה המשפט ב Past Progressive דומה למבנהו ב Present Progressive. המשפט מורכב מנושא המשפט (מבצע הפעולה), פועל עזר be בהטייתו בעבר ((was/were והפועל המרכזי בצורתו הבסיסית בתוספת  ing.

מתי משתמשים ב was  ומתי ב were?

 was ו were הם צורת הטייתו של הפועל be בעבר פשוט. ב was נשתמש בגופים I, he, she, it. ב were נשתמש בגופים you, we, they. שימו לב לשם הגוף I בהטיית הפועל be בעבר: בניגוד להטייתו ב present simple כמו גופי רבים או you (ללא S בסוף בחיוב או עם פועל העזר DO ולא DOES בשאלה או שלילה) כאן I מצטרף לשמות הגוף ביחיד נסתר (he,she, it) כך שהוא מוטה כ was ולא כ were. אנו מדגישים את ההבדל כי רבים מתבלבלים ומטים את שם הגוף I יחד עם הרבים ואומרים/כותבים: I were.

הוספת ing לפועל המרכזי

הפועל השני במשפט, מעבר לפועל העזר be הוא כמובן הפועל המרכזי אותו נטה בצורת הבסיס שלו בתוספת ing. עם זאת, באנגלית כמו באנגלית, יש גם יוצאים מן הכלל בהם נצטרך לבצע פעולה כמו השמטת אות, החלפת או הכפלת אות לפני שנוסיף את ה ing. מתי נעשה זאת? במקרים הבאים:

 • כאשר הפועל מסתיים ב e נשמיט אותה ונוסיף ing: make-making, ride-riding.
 • כאשר הפועל מסתיים בהרכב אותיות: עיצור (לדוגמה (b,k,r- תנועה (לדוגמה(a,i,o- עיצור או כאשר הפועל כולל שלוש אותיות בלבד בהרכב זה, אנו נכפיל את האות האחרונה ונוסיף ing: stop-stopping, cut-cutting.
 • כאשר פועל מסתיים ב ie נהפוך צירוף זה ל y ונוסיף ing: lie-lying

מבנה המשפט בשלילה

מבנה המשפט בשלילה דומה מאוד למבנהו בחיוב. כל שיש לעשות הוא להוסיף את המילה not אחרי פועל העזר be. ניתן גם לקצר ולחבר בין השניים ולכתוב wasn't או weren't. דוגמאות למשפטי שלילה:

 • My father was't working at the garden when I came home.
 • I was not studying to the test when my friend visited.
 • We weren't playing yesterday at 10 o'clock.

מבנה המשפט בשאלה

במשפט שאלה כל שיש לעשות הוא להחליף בין נושא המשפט (מבצע הפעולה) לבין פועל העזר be, כך שהמשפט יתחיל בwas או were כאשר אלה yes/no questions או יתחיל במילת שאלה ומיד אחריה פועל עזר be. דוגמאות למשפטי שאלה:

 • Were you working when I called?
 • When was she driving?

רמזים המובילים ל Past Progressive

נראה לכם קצת מורכב לזהות מתי מתאים להטות את הפועל כ Past Progressive? נכון, צריך להכנס לעניין ולהבין את משמעות הזמן, אך למזלנו באנגלית לרוב יהיו רמזים המובילים אותנו אל הזמן הנכון.

 • המילה while תופיע פעמים רבות לפני הפעולה הממושכת אותה נטה בפאסט פרוגרסיב.
 • כאשר המשפט מדבר על שתי פעולות, לפני הפעולה הקצרה המוטה בעבר פשוט תבוא המילה when כך שנדע שהפועל השני במשפט הוא הפעולה הממושכת אותה נטה ב Past Progressive.
 • ביטויי זמן נוספים שאחריהם הפועל יהיה בפאסט פרוגרסיב הם: during for, as, at.
 • ביטויים אחריהם יהיה פאסט סימפל ולכן הפועל האחר במשפט יהיה ב Past Progressive הם when, suddenly, then :.

ביטויי הזמן הם התמרורים שיובילו אתכם בקלילות אל הזמן המתאים.

פעלים שמתעקשים להשאר פשוטים

כמו ב Present Progressive, גם ב Past Progressive יהיו פעלים אותם לא נטה באופן הרגיל עם תוספת ing אלא נטה אותם כ Past Simple. פעלים אלה מתייחסים בעיקר לחושים, רגשות או רצונות וגם לפועל have במובן של יש ל... וגם הפועל have to. דוגמאות למשפטים עם פעלים אלה:

 •  I had to learn to the test when you arrived.
 • She saw something strange when I called her.
 • While I wanted to go home, I met my friend.

לסיכום

זמן Past Progressive הוא זמן אשר מציין פעולה מתמשכת שקרתה בעבר, כך שלא התחילה והסתיימה אלא נמשכה. יתכן שנקודת הזמן המצוינת במשפט תהיה הסימן לכך שהפעולה עדיין נמשכת או שפעולה זו היא פעולה מתמשכת שבמהלכה התרחשה פעולה נוספת קצרה אותה נטה בפאסט סימפל. מבנה המשפט  ב Past Progressive הוא נושא המשפט + פועל עזר be (was/were)+ פועל מרכזי בתוספת ing. בשלילה נוסיף את המילה not אחרי הפועל be ובשאלה נתחיל את המשפט עם הפועל be  ואחריו יבוא נושא המשפט. ביטויי זמן שבעזרתם נגלה שמדובר על פאסט פרוגרסיב הם  while, as, at לפני הפעולה המתמשכת או when,then לפני הפעולה הקצרה מבין השתיים.

תרגול

השלימו את הפעלים במשפט:

 • My friend ____________ (bake) a cake when I arrived.
 • While the teacher ___________(teach) , the student entered to the class.
 • The boy ____________ (play), suddenly the phone rang.
 • You ___________(not talk) when I asked a question

תרגמו את המשפטים

 • בזמן ששחיתי בים ראיתי לפתע דולפין.
 • הגעת הביתה בזמן שהכנתי ארוחת ערב.

מאמרים דומים

אנגלית למתחילים כיתה ח גיל 14