Nouns - שם עצם באנגלית

במאמר זה נסביר מהו שם עצם באנגלית, או בשמו באנגלית Noun. 

שם עצם היא מילה הנותנת שם לדבר מסוים, לדוגמה לאדם (אבא, רופא, אישה), בעל חיים (כלב, אריה, עכבר), מקום (ניו יורק, לונדון, תל אביב). חפץ (כורסא, בית, כוס), תכונה (יופי, חוכמה, רגזנות), או רעיונות מופשטים (אהבה, שוויון, חופש).   

 

יחיד ורבים 

כאשר נטה את רוב שמות העצם באנגלית לרבים נוסיף s בסוף המילה 

לדוגמה

 • a book - ספר books - ספרים 
 • a table - שולחן tables - שולחנות

 

לשמות עצם המסתיימים ב s, sh, ch נוסיף es בסוף המילה 

לדוגמה

 • a glass - כוס glasses - כוסות 
 • a beach - חוף beaches - חופים
 • a couch - ספה couches - ספות

לשמות עצם המסתיימים ב y נחליף את ה y ב i ונוסיף בסוף es להפוך לרבים

לדוגמה

 • a baby - תינוק babies - תינוקות
 • a candy - ממתק  candies - ממתקים

 

וכמובן יש את הבלתי רגילים בתוך הבלתי רגילים! אלה רק יקבלו es בסוף למרות שמסתיימים ב y. 

לדוגמה

 • a monkey - קוף monkeys - קופים

 

אתם זוכרים איך באנגלית יש הרבה חוקים אבל גם הרבה חריגים? ישנם כמובן שמות עצם בלתי רגילים כאשר נטה אותם לרבים.

לדוגמה 

 • A person - people אדם- אנשים 
 • A woman - women אישה - נשים
 • An octopus - octopi תמנון - תמנונים
 • A child - children ילד - ילדים

 

המיקום של שם העצם במשפט

מבחינת תפקידו במשפט, שם העצם במשפט יכול להיות הנושא, מושא עקיף, מושא ישיר, משלים לנושא, משלים למושא, או שם תואר. לפי מיקומו במשפט נדע מהו תפקידו התחבירי של שם העצם. 

נושא

הנושא בכל משפט באנגלית הוא שם עצם. נושא המשפט יהיה אדם. מקום או דבר אשר עושה משהו. בד"כ יבוא אחרי הנושא פועל. 

לדוגמה

Shelly is happy שלי שמחה 

שלי היא נושא המשפט (וגם אדם ספציפי) ןאחריה בא הפועל, ובסוף שם תואר

 

מושא

כאשר שם עצם יופיע כמושא, הוא יכול להיות מושא ישיר או עקיף, זכרו שמושא ישיר הוא שם עצם המקבל את הפעולה הנעשית על ידי הנושא במשפט, ואילו מושא עקיף הוא שם העצם המקבל את הפעולה הישירה. 

לדוגמה 

 • Give the books to her תן לה את הספרים 

במקרה זה the books הם המושא הישיר בעוד to her זה המושא העקיף, המקבלת את הפעולה 

 

משלים נושא ומושא

משלימי נושא בדרך כלל באים אחרי פעלי קישור (to be, become or seem) 

לדוגמה

 • Mary is a teacher מרי היא מורה 

מרי היא הנושא ואילו מורה הוא התיאור של מה עושה מרי, נוכל גם לומר Teacher is what Mary is. 

 

משלימי מושא בדרך כלל באים אחרי פעלים המתארים עשיה או יצירה 

לדוגמה 

 • I will release the dogs and cats אני אשחרר את הכלבים והחתולים

אני הוא הנושא, ואני אעשה את פעולת השחרור לכלבים והחתולים, שהם משלימי הנושא. 

 

שם תואר

שימו לב שבעברית שם התואר בא אחרי שם העצם, ואילו באנגלית, שם התואר בא לפני שם העצם, לדוגמה 

 • Beautiful garden          גן יפה 

סיומות של שמות עצם שהם רעיון או מקצוע

לשמות עצם סיומות אופיניות שיקלו עלינו את הזיהוי

 • רעיון - סיומות אופייניות 
  • ion - conspiration קשירת קשר
  • hood - motherhood אמהות
  • ness - thoroughness יסודיות 
  • ship - relationship יחסים
  • nce - assistance סיוע 
  • ment - agreement הסכמה
  • ism - cynicism - ציניות 
 • מקצועות
  • er / or - lawyer, contractor עורך דין, קבלן

 

נקודה למחשבה 

הסיומות שתיארנו הן סיומות נפוצות, המאפיינות את רוב שמות העצם אך לא את כולם. לדוגמה, ישנן מילים שתסתיימנה בסיומות אלה אך אינן שמות עצם, אלא שמות תואר. לדוגמה taller - גבוה יותר - פה הסיומת er משמעותה יותר, והמילה היא שם תואר.  

 

מה בא לפני שם העצם?

בואו נתחיל עם מה שדומה: בעברית, נשתמש הרבה בה' בידיעה, וגם באנגלית ! באנגלית ה' הידיעה היא המילה the. 

לדוגמה 

 • The book is interesting הספר מעניין

The students’ uniform are elegant המדים של התלמידים הדורים 

 

 

באנגלית יש מקדמים לשם העצם שאינם קיימים בעברית. הם באים לתאר מספר דברים, ולהלן מספר דוגמאות 

 • a, an כאשר יש לנו שם עצם יחיד (לא רבים) ושאינו מתואר בה’ הידיעה נוסיף לפני את המילים הבאות 
  *A תתווסף לפני שם עצם יחידני שאינו מתחיל בעיצור 

לדוגמה A book, a boy, a table - ספר, ילד, שולחן 

 • An- A, E, I, O, U  תתווסף לפני שם עצם יחידני המתחיל באחת מחמש אותיות התנועה

לדוגמה an octopus - תמנון , an education theory תיאוריה חינוכית

 • that,  those לרוב עבור שמות עצם שנמצאים רחוק מאיתנו 

לדוגמה  That house is green הבית ההוא (הרחוק מאיתנו) הוא ירוק 

 • this , these לרוב עבור עצמים קרובים שאפשר לראות 

לדוגמה These pants are tight המכנסיים האלה (הקרובים שאני רואה מולי) הם צמודים 

 • my, your, his, her, our, their נוסיפם לפני שמות עצם לתיאור שייכות (קראו עוד על נושא השייכות במאמר באתר!)

יש מקדמים לשם העצם שבהם נשתמש באם שם העצם הוא ספיר או לא. לדוגמה, שם העצם מים, או באנגלית water, הוא ביחיד אך למעשה מתאר רבים בלתי ספירים. 

 • some- כמה - נשתמש בשמות עצם בלתי ספירים
 • any - כל- נשתמש בשמות עצם ספירים

לדוגמה

- You can bring this to any teacher-   אתה יכול להביא את זה לכל מורה

מורה במקרה זה הוא שם עצם שאפשר לספור 

- I’d like to take some sand אשמח לקחת חול  

חול במקרה זה שם עצם שאינו ספיר (שימו לב שגרגרי חול זה כן ספיר אבל לא חול!)

 

 • much, many - משמעות של שניהם היא הרבה

ב much נשתמש בשמות עצם בלתי ספירים וב many בשמות עצם ספירים

- I don't know much about fish אני לא יודע הרבה על דגים

- I want to have many children אני רוצה הרבה ילדים 

 

שם עצם ספציפי וכללי

באנגלית נבחין בין שם עצם ספציפי המתייחס לאדם מסויים, מקום או דבר, והאות הראשונה בו תמיד תהיה גדולה (capital letter) 

 • I know Tina אני מכיר את טינה
 • I will visit mount Everest אני אבקר בהר אוורסט
 • I heard about the Stone Age שמעתי על תקופת האבן

לעומת שם עצם כללי

 • The girl is not nice הילדה אינה נחמדה 
 • An octopus has eight arms לתמנון שמונה זרועות

 

שימו לב שלפני שם עצם ספציפי לא נשתמש בקידומת, אך לפני שם עצם כללי כן. 


 

ישנם שמות עצם ברבים שאינם מסתיימות בסיומות הרבים הרגילות. אלה לא יקבלו את הקידומות a או an לדוגמה המילה uniform שמשמעותה מדים (ברבים), לפניה לא נשים an . 

לדוגמה

the boy is wearing uniform הילד לובש מדים. לא נאמר an uniform

 

תרגול

תרגמו את המשפטים הבאים

 

 • הצעצוע של אח שלי חסר
 • הבית שהן גרות בו גבוה 
 • יש הרבה תמנונים בים השנה 
 • כמה עננים אתה רואה בשמיים?
 • יש אנשים שחושבים שאנגלית זה קל
 • דמוקרטיה היא ערך חשוב
 • נשים רבות אוהבות את הוורדים הללו 
 • אנשים אוהבים את הנהר ההוא

 תשובות

 

 • My brother's toy is missing 
 • The house they live in is tall 
 • There are many octopi in the sea this year 
 • How many clouds do you see in the sky?
 • Some people think English is easy
 • Democracy is an important value 
 • Many women like these roses 
 • People love that river 
 אנגלית למתחילים כיתה ח גיל 14