DNS - ספר הטלפונים של האינטרנט

DNS או (Domain Name System) הוא ספר הטלפונים של האינטרנט, והוא הכרחי בשביל קיום האינרטנט כמו שאנחנו מכירים אותו כיום.

מה זה DNS

לכל אתר (=שרת אינטרנט) שבהם תבקרו יש כתובת איטנרנט (באנגלית: IP). כתובת האיטרנט מורכבת מארבע מספרים בין 0 ל 255. בשל כך, הן נוטות להיות מאוד ארוכות ומסובכות (לדוגמא:104.22.29.67).

לכן, כדי להיכנס לאתר כלשהו (ללא DNS) היה עלינו לזכור את כתובת האינטרנט של האתר, ולכתוב אותה בדפדפן. אפשר לזכור כתובת או שתיים, איך לעשרות אתרי האינטרנט שבהם אנו משתמשים, זה פחות מציאותי. לכן הומצא ה DNS - שרת אינטרנט עם כתובת קבועה או ידועה מראש, שבהם כתוב את כל שמות אתרי האינטרנט והכתובות שלהם, ממש כמו ספר טלפונים.

אם נרצה להיכנס ל google.com, המחשב שלנו ישאל את אותו השרת מהי הכתובת האינטרנט של google.com והשרת יענה לנו בחזרה את הכתובת הרלוונטית.

שימוש מעניין של DNS

בעל שרת ה DNS יכול לשלוט בקלות על סוג המידע שמתשמשים יכולים לגשת אליו, באמצעות שינוי כתובת האינטרנט שאליו האתר מופנית.

לדוגמא, יש לי אתר ספורט, ואני רוצה שהוא ימשוך אליו יותר גולשים, אני יכול לשלם לאחד מספקי האינטרנט (שבבעלותו יש שרת DNS), וכשמשתמשים יכנסו לאתר nba.com הם יופנו אל האתר שלי.

הבאתי את הדוגמא הזאת כי אתם יכולים לראות את זה בעצמכים. תכתבו בדפדפן שלכם nba.com, ואתם תראו שלא תופנו לאתר הרשמי של NBA, אלא לאתר של ספורט 5.