תרגול מילות שאלה באנגלית

באחד המאמרים הקודמים למדנו על מילות שאלה באנגלית. למדנו מה הן מילות השאלה באנגלית וראינו דוגמאות לשימוש בהן בתוך משפטים.  במאמר זה נתרגל את כל החומר

בחרו את מילת השאלה הנכונה

 • Who/What/Where ________ do you live? - I live in Israel
 • Who/When/What ________ did take my bag? - Dana took your bag.
 • Which/What/How  ________ are you thinking to do?
 • What/How/When ________ did you get here? - By car
 • When/Whose/Why ________ do post office close? - At nine O'click

השלימו את המשפטים עם מילת השאלה הנכונה

 •  She wanted to eat an apple. 
  • ________ wanted to eat the apple
 • Meni got up at 5 O'clock this morning.
  • ________ did meni get up?
 • He bought the ball yesterday
  • ________ did he buy yesterday?
 • I'm going to school everyday
  • ________  are you going everyday?
 • Dana built it with an hammer
  • ________  Dana built it?

למתקדמים - כתבו את צורת השאלה הנכונה עבור המילה המודגשת

 • We are going to the party by bus → ____________________________________
 • The TV will arrive today → ____________________________________
 • The remote control is on the desk → ____________________________________
 • Dan likes basketball → ____________________________________
 • I eat healthy because I'm fat → ____________________________________
 •  

   

  פתרונות תרגול מילות שאלה באנגלית

  בחרו את מילת השאלה הנכונה

  • Where do you live? - I live in Israel
  • Who did take my bag? - Dana took your bag.
  • What are you thinking to do?
  • How did you get here? - By car
  • When do post office close? - At nine O'click

  השלימו את המשפטים עם מילת השאלה הנכונה

  •  She wanted to eat an apple. 
   • Who wanted to eat the apple
  • Meni got up at 5 O'clock this morning.
   • When did meni get up?
  • He bought the ball yesterday
   • When did he buy yesterday?
  • I'm going to school everyday
   • Where are you going everyday?
  • Dana built it with an hammer
   • How Dana built it?

  למתקדמים - כתבו את צורת השאלה הנכונה עבור המילה המודגשת

  • We are going to the party by bus → how are you going to the party?
  • The TV will arrive today → What will arrive today?
  • The remote control is on the desk → Where is the remote control?
  • Dan likes basketball → Who likes basketball?
  • I eat healthy because I'm fat → Why do I eat healthy?

   מאמרים דומים