תיבה


מבנה התיבה 

התיבה היא כאמור צורה בעלת שלושה מימדים והיא מורכבת משישה מלבנים. כל מלבן נקרא פיאה, ולכן בכל תיבה יש שש פאות. חשוב להבין שיש למעשה 3 זוגות של פאות, כאשר בכל זוג יש שתי פאות שוות בשטחן הממוקמות אחת מול השנייה. 

הצלעות של התיבה נקראים מקצועות, כלומר אלה הצלעות שבהן מתקיים החיבור בין הפאות של התיבה. בכל תיבה יש 12 מקצועות. 

שלושת המימדים של התיבה

כאמור, תיבה היא צורה תלת מימדית ניתן לומר כי לכל תיבה יש אורך, רוחב וגובה. 

תיבה - מימדי תיבה

חישובי תיבה

חישוב נפח התיבה

ניתן למצוא את נפח התיבה על ידי הכפלת שלושת האורכים של מימדי התיבה (כלומר, אורך, רוחב וגובה). 


נוסחת נפח תיבה

חישוב שטח מעטפת של התיבה

מחשבים באמצעות חיבור השטחים של ארבעת המלבנים ש"עוטפים" את התיבה, כלומר ללא מלבני הבסיס. 


נוסחת שטח מעטפת של תיבה
 

שטח פנים של התיבה

מחשבים באמצעות חיבור השטחים של כל ששת המלבנים המרכיבים את התיבה (כלומר, כולל בסיסי הבסיס). 


נוסחת שטח פנים של תיבה

בחן את עצמך בתיבה !

תרגילים בסיסיים בתיבה (3)

צפו במספר דוגמאות לתרגילים בנושא תיבה


תרגולים מתקדמים (18)

אחרי הדוגמאות הבסיסיות, הגיע הזמן לתרגילים קצת יותר מאתגרים 😊


הכיתה התקדמה בתיבה ואתם עדיין מאחור?

צוות לימוד נעים כאן עבורכם :)
בואו ללמוד תיבה עם מאות סרטונים, שאלות ודוגמאות.


ניקח דוגמא ונדגים את החישובים הללו.

נתונה תיבה שבה האורך הוא 4 ס"מ, הרוחב הוא 3 ס"מ והגובה הוא 5 ס"מ.

אנו מתבקשים לחשב את נפח התיבה ואת שטח הפנים.

נחשב את נפח התיבה על ידי הכפלת שלושת המספרים. נקבל: 60 סמ"ק.

נחשב את שטח הפנים של התיבה על ידי חישוב השטחים של ששת המלבנים. השטחים שנקבל הם: 12 סמ"ר, 20 סמ"ר ו - 15 סמ"ר. כעת נזכור כי כל לכל פיאה יש "אחות תאומה"  ונכפול כל שטח ב- 2 . נקבל: 24 סמ"ר, 40 סמ"ר  ו - 30 סמ"ר. 

בשלב האחרון נחבר את שלושת הערכים, ונקבל כי שטח הפנים של התיבה הוא 94 סמ"ר.