תחליף סאב דומיננט

ידוע לכולנו כי דרגה רביעית נקראת גם סאב דומיננט. המילה 'סאב' משמעותה 'מתחת' ולכן השם ניתן לה – כידוע, הדרגה מובילה לדומיננט ומשם לפתרון.

כלומר, המהלך הידוע והמפורסם I V IV  הינו המהלך ההרמוני הנפוץ והברור לכולנו סונארית (צלילית) אך מה קרה אי שם במאה ה19 ובעיקר במאה 20 שהדרגה הרביעית הוחלפה לה לדרגה שנייה?
 

I V II

ישנן שתי סיבות עיקריות לכך:

מספר הצלילים המשותפים בין הדרגה השנייה לחמישית רב יותר מדרגה רביעית לחמישית

מעבר מדרגה רביעית, לחמישית ולראשונה 

תחליף סאב דומיננט | דרגות IV /> V > I

מעבר מדרגה שניה, לחמישית ולראשונה

תחליף סאב דומיננט | דרגות II /> V > I

צליל הבס של הדרגה השנייה (רה) הוא גם הקווינטה של הדרגה החמישית – ידוע לנו משיעור צלילים עילאיים (OVERTONES) מדוע זה חשוב!

אז דרגה רביעית לא קיימת? מבוטלת?

 

ממש לא! היא תרד בהיררכיה מתחת לדרגה שנייה ויכולה להוביל לדרגה שנייה בצורה יותר משכנעת ועדיין! נוכל לראות אותה בשירים מוכרים ובשירים שעוד נכיר כמובילה לדרגה חמישית – כמו בתקופה הקלאסית ועוד...

מכאן ניתן להסיק שאפשר להחליף בין השניים – כלומר, כאשר תופיע דרגה שנייה נוכל להחליפה בדרגה רביעית. ולהפך! כאשר תופיעה דרגה רביעית נוכל להחליפה בדרגה שנייה.


אבל למה לי לעשות את זה?

מכיוון והדרגה השנייה מביאה איתה את האופי המינורי ואילו הרביעית את המז'ורי וזה מפלפל את העניינים ונותן עושר הרמוני.

תמיד זה יצליח?

לא! המנגינה הראשית (LEAD) היא זו שקובעת האם זה אפשרי והאם לא.

בהמשך נוכל להחליפן גם בדרגה שנייה חצי מוקטנת