תחום הגדרה של פונקציה

תחום הגדרה של פונקציה הוא כל אותם ערכי ה- X (המשתנה הבלתי- תלוי), שאם נציב אותם בתוך הפונקציה, הפונקציה תמשיך להיות חוקית ומוגדרת.

תחום הגדרה של פונקציה הוא חלק בלתי נפרד מניתוח פונקציה. בנוסף, יש צורך בתחום הגדרה על מנת ליצור ייצוג גרפי של הפונקציה.