תואר הפועל adverbs

בעברית ובאנגלית, תואר הפועל מרחיב את התיאור על הפעולה, מבחינת מהותה (איך נעשתה הפעולה, באיזה אופן), המיקום שלה (היכן נעשתה) והזמן בו התרחשה (מתי וכן באיזו תדירות התרחשה הפעולה). 

תואר הפועל באנגלית הוא מילה שהסיומת שלה משתנה על מנת להפוך לתואר הפועל. במאמר זה נלמד על הסוגים של פעלי התואר, כיצד נזהה אותם, והמיקום שלהם במשפט. 

מהות הפעולה 

אחת מהתפקידים של תואר הפועל הוא לתאר את מהות הפעולה, כלומר כיצד נעשתה ובאיזה אופן.
לדוגמה

 • Ethan eats politely
  איתן אוכל בנימוס

הנושא הוא איתן, הפעולה היא לאכול, ותואר הפועל הוא בנימוס. כיצד אוכל איתן? בנימוס. 

 • Eliya speaks Spanish fluently
  אליה מדברת ספרדית באופן שוטף 

הנושא הוא אליה, הפעולה היא דיבור ספרדית, ואת הספרדית היא מדברת באופן שוטף. 

המיקום של תואר הפועל אשר מתאר את מהות הפעולה הוא מיד אחרי הפועל בהעדר מושא, או אחרי המושא, כאשר יש מושא. 

נראה בדוגמאות לעיל: 

 • Ethan eats politely
  איתן אוכל בנימוס

במשפט זה אין מושא, ולכן תואר הפועל (politely) יבוא מיד אחרי הפועל (eat).

 • Eliya speaks Spanish fluently
  אליה מדברת ספרדית באופן שוטף 

במשפט זה יש מושא (Spanish) ולכן תואר הפועל יבוא אחרי המושא, לתאר את הפועל והמושא שלו . מה אליה מדברת? היא מדברת ספרדית, ואיך היא מדברת את הספרדית?היא מדברת אותה שוטף. 

 

יש פעמים בהם תואר הפועל יתאר שם תואר ולא את הפועל.

לדוגמה 

 • Mike is extremely thoughtful
  מייק הוא מאוד מתחשב

הנושא פה הוא מייק, הפועל הוא is, ושם התואר הוא מתחשב, תואר הפועל extremely, מתאר את שם התואר thoughtful. כיצד מייק מתחשב? מאוד, הוא מתחשב מאוד. 

עוד דוגמה 

 • Ana was nicely presented 
  אנה הוצגה בצורה נאה

הנושא פה הוא אנה, הפועל הוא was ושם התואר הוא הוצגה, תואר הפועל nicely מתאר את שם התואר presented. כיצד הוצגה אנה? היא הוצגה בצורה נאה. 

 

יש פעמים בהם תואר הפועל יתאר את כל המשפט. 

לדוגמה 

 • Surely, we can count on you
  בטוח שאנחנו יכולים לסמוך עליך

המילה surely באה לתאר את מה שאנחנו יכולים לעשות, כלומר לסמוך עליך. לא סתם לסמוך או לא סתם עליך אלא לסמוך עליך. 

עוד דוגמה

 • Luckily, we brought money
  למזלינו, הבאנו כסף

תואר הפועל למזלנו, מתייחס למצב שבו הבאנו כסף, על אף שהוא מתאר את כל המשפט. 

מיקום הפעולה  

תואר הפועל המתאר מיקום יבוא לידי ביטוי במילים  here, there, everywhere וכולי. 

לדוגמה 

 • Roger filmed the giraffe there
  רוג’ר צילם את הג'ירפה שם 

היכן רוג'ר צילם את הג'ירפה? שם, הוא צילם אותה שם. There מתאר את הפעולה filmed

 • Nancy likes being here
  ננסי אוהבת להיות פה

היכן ננסי אוהבת להיות? פה, היא אוהבת להיות פה. Here מתאר את הפעולה של being 

 

זמן הפעולה 

תואר הפועל יכול לתאר זמן או תדירות של הפעולה. 

לדוגמה 

 • We dance weekly
  אנחנו רוקדים באופן שבועי
   
 • Elliott runs every other day
  אליוט רץ בכל יום שני
   
 • Myriam talked yesterday
  מרים דיברה אתמול

דוגמאות לתארי פועל המתארים זמן כוללות (today, yesterday, last (week/month/year ועוד. 

דוגמאות לתארי פועל המתארים תדירות כוללות hourly, daily, weekly, monthly, yearly, or annually ועוד. 

 

מבנה תואר הפועל

פועל התואר נוצר משם תואר, ונוספת לו סיומת אחרת. 

 • לכל פועלי התואר המתארים את המהות, נוסיף הסוף את הסיומת ly. 
  לדוגמה​​​​
  • Nice = nicely 
   Sure = surely 
   Week = weekly 
    
 • אם שם התואר מסתיים ב y נשמיט את ה y ונוסיף ily
  לדוגמה
  • Happy = happily 
    
 • אם שם התואר מסתיים ב l נוסיף ly כך שתהיה l כפולה
  לדוגמה
  • Marginal = marginally 
    
 • אם שם התואר מסתיים ב ic, נוסיף ally כדי להפכו לתואר הפועל 
  לדוגמה
  • Economic – economically
  • Scientific – scientifically
    
 • אם שם התואר מסתיים ב le, נשמיט את ה e ונוסיף את ה y כדי להפכו לתואר הפועל 
  לדוגמה
  • Simple = simply 
  • Terrible = terribly 

באנגלית, כמובן שיש גם חריגים !

יש תארי פועל שהם שם תואר, ואין צורך לשנות אותם. 
לדוגמה

 • Fast 
 • Hard 

שניהם נשארים אותו הדבר. לא אומרים fastly או hardly. המעניין הוא שיש מילה hardly אבל משמעותה אחרת - כמעט ולעולם לא, ראו עוד מידע מטה בסעיף של החריגים

ויש מילים שפשוט לא עוקבות אחרי שום חוקים כאשר הן הופכות לשם תואר, ואותן יש לשנן
לדוגמה 

 • Good = well

תואר הפועל בשימוש בהשוואה

על מנת להשוות בין שני שמות תואר, נוכל להוסיף תואר הפועל המשווה בין השניים. תארי פועל המבטאים השוואה הם תארי פועל המבטאים יותר או פחות ממשהו 

 • More
 • much
 • little
 • less 

*אם אנחנו משווים בין שני דברים באותו המשפט, אחריהם תמיד תבוא המילה than המבטאת את ההשוואה 

 • Most - הכי הרבה
 • Least - הכי פחות

לדוגמה 

 • The bird flies more freely since her wing healed
  הציפור עפה יותר בחופשיות מאז שהחלימה לה הכנף

יש כאן השוואה בין איך שהציפור עפה קודם, אך לא מתואר כיצד היא עפה קודם, רק מצויין שהיא עפה יותר טוב מאז שהחלימה. מכיוון שלא מצויין איך עפה קודם אנחנו לא נשתמש במילה than

 • She loves you more than Robert loves you
  היא אוהבת אותך יותר ממה שרוברט אוהב אותך

יש כאן השוואה בין כמה שהיא אוהבת אותך וכמה שרוברט אוהב אותך, והיא אוהבת אותך יותר

 • She loves you the most
  היא אוהבת אותך הכי הרבה

כאן תואר הפועל בא להראות הכי הרבה, כלומר יותר מכולם (אבל לא צריך לציין שזה יותר מכולם ברור שכאשר אומרים הכי הרבה זה אומר שיותר מכל האחרים) 

 

השוואה הדרגתית 

יש סדרה של תארי הפועל שמתארים השוואה הדרגתית. 

לדוגמה   

 • well » better » best
  טוב, יותר טוב, הכי טוב

  badly » worse » worst
  גרוע, יותר גרוע, גרוע ביותר 

לדוגמה

 • I am doing well
  שלומי בסדר
   
 • I am doing better
  שלומי יותר טוב 
   
 • I am doing the best ever
  שלומי הכי טוב שהיה אי פעם

 

מילים שהן תואר הפועל 

ישנן מילים שבפני עצמן מהוות תואר הפועל כאשר הן באות לפני מילים אחרות ושם התואר שאחריהן לא ישנה את משמעותו לתואר הפועל. 

לדוגמה המילה very שמשמעותה מאוד, המילה too שמשמעותה מידי. 

 • Terry is very tall
  טרי מאוד גבוה
   
 • Linda is too polite
  לינדה מנומסת מידי

 

חריגים בעלי משמעות שונה

ישנן מילים שכאשר נוסיף להן את ה Y לא יהפכו לתואר הפועל אלא ישנו משמעות לגמרי
דוגמאות

 • Hard - קשה / hardly - כמעט ולא
   
  • drawing within the lines is hard for little children
   לצייר בתוך הקווים קשה לילדים קטנים
    
  • Little children hardly draw within the lines
   ילדים קטנים כמעט ולא מציירים בלי לצאת מהקווים
    
 • Near קרוב / Nearly כמעט 
   
  • Haifa is near
   חיפה קרובה 
    
  • We are nearly in Haifa
   אנחנו כמעט בחיפה

 

 • Late מאוחר / Lately בזמן האחרון 
  • It is getting late
   השעה נעשית מאוחרת
    
  • Lately, we need more space
   לאחרונה אנחנו צריכים יותר מרחב

 

 • Short קצר / Shortly בקרוב
  ​​​​​​​
  • John is short
   ג’ון הוא המוך
    
  • John will be here shortly
   ג’ון יהיה פה בקרוב

 

תרגולים

תרגמו את המשפטים הבאים 

 • הכלב הולך מאוד לאט מאז שנפצע 
 • אעזור לך בשמחה
 • הוא מחייך בחמימות 
 • היא יותר טובה ממנו בטניס
 • למזלינו, הגענו לשם בזמן 
 • מאז הלוויה הוא מתנהג אחרת 
 • אנה אוהבת את סטיב יותר מכולם
 • אני שר בקול רם במקלחת 
 • סטיב נמוך מידי לעבודה הזו 
 • מרתה אוכלת בנימוס ליד אמא שלה 
 • בקרוב, נצא אל הגן 
 • אנחנו כמעט ולא מגיעים לשם
 • התינוק זז מהר מאז שהתחיל ללכת 

תשובות

 • The dog walks slowly since he got hurt 
 • I will gladly/ happily assist you 
 • He smiles warmly 
 • She is better than him in Tennis 
 • Fortunately, we arrived there on time
 • Since the funeral, he behaves differently 
 • Ana loves steve more than everyone 
 • I sing loudly in the shower
 • Steve is too short for this job
 • Marta eats politely near her mother
 • Shortly, we will go to the garden 
 • We hardly ever get there 
 • The baby moves fast since he started walking 


אנגלית למתחילים כיתה ו גיל 12