שכיחות יחסית בהסתברות

שכיחות יחסית בהסתברות מייצגת את החלק של נתון ספציפי מתוך סך כל נתוני הקבוצה המדוברת.  


תרגילים בסיסיים בשכיחות יחסית בהסתברות (1)

צפו במספר דוגמאות לתרגילים בנושא שכיחות יחסית בהסתברות


תרגולים מתקדמים (0)

אחרי הדוגמאות הבסיסיות, הגיע הזמן לתרגילים קצת יותר מאתגרים 😊


הכיתה התקדמה בשכיחות יחסית בהסתברות ואתם עדיין מאחור?

צוות לימוד נעים כאן עבורכם :)
בואו ללמוד שכיחות יחסית בהסתברות עם מאות סרטונים, שאלות ודוגמאות.


נמחיש את הנאמר באמצעות דוגמה. 

בכיתה באוניברסיטה לומדים 35 סטודנטים.

בסוף הסמסטר נערכה בחינה שתוצאותיה מודגמות בטבלה הבאה:

אנו מתבקשים למלא את השורה האחרונה של הטבלה, המציינת את השכיחות היחסית עבור כל ציון.

נעשה זאת על ידי חלוקת השכיחות של הציון (מספר הסטודנטים שקיבלו את הציון הזה) במספר הסטודנטים הכולל (במקרה שלנו 35 סטודנטים). 

עבור הציון 40 - השכיחות היחסית היא \(\frac{1}{35}\)

עבור הציון 50 - השכיחות היחסית היא \(\frac{4}{35}\)

עבור הציון 60 - השכיחות היחסית היא \(\frac{12}{35}\)

עבור הציון 70 - השכיחות היחסית היא \(\frac{13}{35}\)

עבור הציון 80- השכיחות היחסית היא \(\frac{2}{35}\)

עבור הציון 90 - השכיחות היחסית היא \(\frac{2}{35}\)

עבור הציון 100 - השכיחות היחסית היא \(\frac{1}{35}\)