שכיחות בסטטיסטיקה

שכיחות

שכיחות מייצגת למעשה את מספר הפעמים האבסולוטי (המוחלט) שערך כלשהו חוזר על עצמו ברשימת נתונים כלשהי.

במילים אחרות - כמה פעמים חוזר על עצמו ערך מסוים (כמה הוא שכיח).


תרגילים בסיסיים בשכיחות בסטטיסטיקה (1)

צפו במספר דוגמאות לתרגילים בנושא שכיחות בסטטיסטיקה


תרגולים מתקדמים (0)

אחרי הדוגמאות הבסיסיות, הגיע הזמן לתרגילים קצת יותר מאתגרים 😊


הכיתה התקדמה בשכיחות בסטטיסטיקה ואתם עדיין מאחור?

צוות לימוד נעים כאן עבורכם :)
בואו ללמוד שכיחות בסטטיסטיקה עם מאות סרטונים, שאלות ודוגמאות.


נבהיר זאת באמצעות דוגמה.

נתונה הטבלה הבאה עם הנתונים המתארים את ציוני התלמידים בכיתה מסוימת במבדק שנערך.  

אנו מתבקשים למצוא על סמך הנתונים שבטבלה את השכיחות של הציון 70.

אם נתבונן בטבלה נמצא, כי 7 תלמידים בכיתה קיבלו את הציון 70 ולכן זו גם השכיחות של הציון, כלומר, הציון 70 חזר על עצמו 7 פעמים בכיתה.