שטח הפנים של המנסרה

נוסחת שטח פנים של מנסרה

שטח הפנים של מנסרה משולשת ישרה הוא למעשה הסכום הכולל של שטחי שני הבסיסים של המנסרה (המשולשים) ושטחי שלוש הפאות הצדדיות של המנסרה (המלבנים). 

שטח פנים של מנסרה משולשת וישרה