קצב השתנות שאינו אחיד

קצב השתנות לא אחיד

המשמעות של קצב השתנות שאינו אחיד של פונקציה היא שכאשר הערכים של X משתנים בפערים קבועים, הערכים של משתנה Y לא ישתנו בפערים קבועים

קצב השתנות שאינו אחיד מיוצג על ידי כל קו שאינו קו ישר, כמו זה שמופיע בשרטוט שלפניכם:


תרגילים בסיסיים בקצב השתנות שאינו אחיד (1)

צפו במספר דוגמאות לתרגילים בנושא קצב השתנות שאינו אחיד


תרגולים מתקדמים (0)

אחרי הדוגמאות הבסיסיות, הגיע הזמן לתרגילים קצת יותר מאתגרים 😊


הכיתה התקדמה בקצב השתנות שאינו אחיד ואתם עדיין מאחור?

צוות לימוד נעים כאן עבורכם :)
בואו ללמוד קצב השתנות שאינו אחיד עם מאות סרטונים, שאלות ודוגמאות.


איך נזהה קצב השתנות לא קבוע של פונקציה?

אם לדוגמה הפרש ה-x  קבוע והוא 2 אז ההפרשים בין ה-y לא יהיו קבועים וישתנו מקפיצה לקפיצה.
הפרש לא קבוע לדוגמה יהיה:
 1,3,7,13
אם הפונקציה אינה מתוארת על ידי גרף ישר, קצב ההשתנות שלה יהיה לא אחיד-
לכל חלק בפונקציה, יהיה קצב השתנות שונה- שיפוע שונה.

גרף של קצב השתנות קבוע

קצב השתנות לא אחיד של פונקציה

טבלה של קצב השתנות קבוע

גרף של קצב השתנות קבוע עם מדרגות

גרף מדרגות לקצב השתנות משתנה