קצב השתנות אחיד

קצב השתנות אחיד

המשמעות של קצב השתנות אחיד של פונקציה היא שכאשר הערכים של X משתנים בפערים קבועים, גם הערכים של משתנה Y ישתנו בפערים קבועים. 

אם לדוגמה הפרש ה-x  קבוע והינו 2 אז ההפרשים בין ה-y  גם יהיו קבועים ולא ישתנו מקפיצה לקפיצה. 
הפרש ערכי ה-y לא בהכרח צריך להיות זהה להפרש של ערכי ה-x  כדי לתאר קצב השתנות אחיד.
אם הפונקציה מתוארת על ידי גרף ישר, לפונקציה יהיה קצב השתנות אחיד.
קצב ההשתנות יהיה השיפוע של הפונקציה.

קצב השתנות אחיד מיוצג על ידי קו ישר, כמו זה שמופיע בשרטוט שלפניכם:


תרגילים בסיסיים בקצב השתנות אחיד (1)

צפו במספר דוגמאות לתרגילים בנושא קצב השתנות אחיד


תרגולים מתקדמים (0)

אחרי הדוגמאות הבסיסיות, הגיע הזמן לתרגילים קצת יותר מאתגרים 😊


הכיתה התקדמה בקצב השתנות אחיד ואתם עדיין מאחור?

צוות לימוד נעים כאן עבורכם :)
בואו ללמוד קצב השתנות אחיד עם מאות סרטונים, שאלות ודוגמאות.


איך נזהה קצב השתנות קבוע?

לדוגמא, קצב ההשתנות הוא אחיד אם מתקיים:

אם כאשר ערך של X עלה מ- 4 ל- 5
וערך של Y עלה ב- 8

אז גם כאשר ערך של X עלה מ - 102 ל- 103
גם ערך של Y יעלה ב- 8

גרף של קצב השתנות קבוע

קצב השתנות אחיד של פונקציה

טבלה של קצב השתנות קבוע

גרף עם מדרגות של קצב השתנות קבוע