קצב ההשתנות על ידי יצירת מדרגות לגרף הפונקציה

קצב ההשתנות על ידי יצירת מדרגות לגרף הפונקציה

נוכל לסמן מדרגות על גרף הפונקציה כדי לראות את קצב השינוי של הפונקציה.
בסיס המדרגה יהיה ההפרש בערכי ה-x וגובה המדרגה יהיה ההפרש בערכי ה-y..

המדרגה תסמן לנו את הקפיצה ב-x לעומת הקפיצה ב-y.
בסיסי המדרגה תמיד יהיו שווים מאחר ואנו תמיד בוחרים בהפרשים קבועים ב-x

  • כאשר הגבהים של המדרגות הולכים וגדלים, אזי קצב ההשתנות גדל.
  • כאשר הגבהים של המדרגות הולכים ויורדים, אזי קצב ההשתנות קטן.
  • כאשר הגבהים של המדרגות לא משתנים, המשמעות היא שקצב ההשתנות הוא קבוע. 

תרגילים בסיסיים בקצב ההשתנות על ידי יצירת מדרגות לגרף הפונקציה (1)

צפו במספר דוגמאות לתרגילים בנושא קצב ההשתנות על ידי יצירת מדרגות לגרף הפונקציה


תרגולים מתקדמים (0)

אחרי הדוגמאות הבסיסיות, הגיע הזמן לתרגילים קצת יותר מאתגרים 😊


הכיתה התקדמה בקצב ההשתנות על ידי יצירת מדרגות לגרף הפונקציה ואתם עדיין מאחור?

צוות לימוד נעים כאן עבורכם :)
בואו ללמוד קצב ההשתנות על ידי יצירת מדרגות לגרף הפונקציה עם מאות סרטונים, שאלות ודוגמאות.


על מנת להיעזר בשיטה זו יש צורך בנייר משבצות שבו לכל משבצת יש רוחב וגובה ידועים. באופן זה, ניתן לשרטט לאורך הגרף "מדרגות" המאפשרות לנו להשוות את גובה המדרגה בנקודות שונות.

נדגים את הנושא באמצעות שני גרפים שונים המשורטטים על נייר משבצות:

הגרף הראשון הוא קו ישר שבו הגבהים של כל המדרגות שווים אחד לשני. לכן, מדובר בקצב השתנות קבוע. 

גרף מדרגות לקצב השתנות קבוע

הגרף השני מייצג פונקציה שבה הגבהים של המשבצות משתנים. לכן, מדובר בקצב השתנות משתנה.  


גרף מדרגות לקצב השתנות משתנה