קוביה

קוביה היא למעשה מקרה פרטי של תיבה, שבה כל שלושת המימדים (אורך, רוחב וגובה) שווים אחד לשני.
כלומר, כל קוביה מורכבת משישה ריבועים זהים. 

חישוב נפח קוביה זהה לחישוב נפח תיבה:

אורך X רוחב X גובה

בגלל שהאורך, הרוחב והגובה שווים, מספיק לדעת את אחד מהם כדי לחשב את נפח הקוביה.

תרגיל לדוגמה, נפח ושטח פנים של קוביה

נתונה לנו קוביה שאורך הצלע שלה הוא 2 ס"מ.

אנו מתבקשים למצוא את הנפח שלה ואת שטח הפנים שלה. 

חישוב נפח הקוביה

נפח הקוביה הינו אורך X רוחב X גובה.

מכיוון שבקוביה האורך = רוחב = גובה, אז גם הגובה שווה 2 ס"מ וגם הרוחב שווה 2 ס"מ, והחישוב יהיה:

8 = 2 * 2 * 2

חישוב שטח הפנים של הקוביה

נחשב את שטח הפנים של הקוביה על ידי חישוב שטח אחד מהריבועים שלה והכפלת שטח זה ב- 6 ( נזכיר, כי כל קוביה מורכבת משישה ריבועים זהים).

שטח כל ריבוע בקוביה הוא:
4 = 2 * 2 

ולכן נקבל, כי שטח הפנים של הקוביה הוא:

24 סמ"ר = 6 * 4

בחן את עצמך בקוביה !

תרגילים בסיסיים בקוביה (3)

צפו במספר דוגמאות לתרגילים בנושא קוביה


תרגולים מתקדמים (11)

אחרי הדוגמאות הבסיסיות, הגיע הזמן לתרגילים קצת יותר מאתגרים 😊


הכיתה התקדמה בקוביה ואתם עדיין מאחור?

צוות לימוד נעים כאן עבורכם :)
בואו ללמוד קוביה עם מאות סרטונים, שאלות ודוגמאות.