פרופורציה במשולש

נתון: 2 ישרים מקבילים 

לכן יחס הדימיון המותאם ל 2 ישרים המונחים על קטעים אלו חל אליהם.

מסקנה: היחס בין קטעים אלו שווה ונשמר זהה.

 

פרופורציה במשולש - יחס הדימיון במשולשים דומים