פעלי מצב ופעולה - Stative and Action Verbs

כאשר אנחנו חושבים על פעלים אנחנו לרוב מדמיינים ביצוע פעולה פיזית: כתיבה, אכילה, נסיעה. אך למעשה קיימים שני סוגים של פעלים:

 • פעלי פעולה - Action Verbs
 • פעלי מצב - Stative Verbs

פעלי פעולה באנגלית

פעלי פעולה הם פעלים המתארים ביצוע פעולה פיזית, דינאמית, המתרחשת על פני זמן. בין השאר מכונים פעלים אלה גם בשם פעלים דינאמיים או פעלים אקטיביים. אל קבוצת פעלים זו  משתייכים, בין השאר, הפעלים שכבר הזכרנו.

פעלי מצב באנגלית

הסוג השני של פעלים נקרא פעלי מצב. פעלי מצב אינם מתארים ביצוע פעולה פיזית, פעולה מכנית,  פעלי מצב מתארים מצב או הוויה אלא מדבר על דברים יותר מופשטים. פעלי מצב הם פעלים סטטיים המתארים מצבים שונים של הוויה כמו מחשבות, רגשות, תפיסות, יחסים וכו׳… לקבוצת פעלים אלה משתייכים, בין השאר, הפעלים: לאהוב, לחשוב, לדמיין וכו׳…

הנה כמה דוגמאות באנגלית לכל אחד מסוגי הפעלים:

דוגמאות לפעלי פעולה

 • The boy walked home from school.
  פועל הפעולה  walk- לצעוד.
   
 • They took the train to the city.
  פועל הפעולה take- לקחת.
   
 • I always go home after school.
  פועל הפעולה go- ללכת.
   
 • She rides her bike every morning.
  פועל הפעולה ride- לרכוב.

המשותף לכל הפעלים בדוגמאות: אלה הם פעלים דינאמיים, המתארים פעולות פיזיות המתרחשות על פני זמן.

 

דוגמאות לפעלי מצב

 • Most kids believe in Santa.
  פועל המצב believe- להאמין.
   
 • She loves her puppy dearly.
  פועל המצב love- לאהוב.
   
 • A hippo weighs a lot.
  פועל המצב weigh- לשקול.
   
 • The kitchen cabinet contains dishes.
  פועל המצב contain- להכיל.

המשותף לכל הפעלים בדוגמאות אלה: אלו הם פעלים המתארים מצב, הוויה ולא מתרחשים (באופן חד משמעי) על פני זמן.

הנה דוגמה:

 • I walk to school every day.
  פועל פעולה בהווה פשוט.
   
 • I am walking to school every day
  משפט הגיוני ונכון תחבירית בהטיית הווה ממושך של הפועל walk, לצעוד.
   
 • Danny likes to have a nap every day.
  פועל מצב בהווה פשוט.
   
 • Danny is liking to have a nap every day.
  פועל מצב לא מתקיים ואינו נכון תחבירית בהווה ממושך.  

 

מבחינה תחבירית אין הבדל  גדול ב״התנהגות״ של פעלי מצב לעומת פעלי פעולה. רוב כללי הדקדוק חלים על שני הסוגים באופן דומה וקיימים פעלים יוצאי דופן, או מיוחדים- irregular verbs, בכל אחת מקבוצות הפעלים.

ההבדל המשמעותי בהתנהגות הפעלים היא בזמנים הממושכים- continuous, המוכרים גם כצורת ה-ing. כיוון שפעלי מצב לא מתרחשים על פני זמן שימוש בזמנים ממושכים אינו נכון מבחינה הגיונית בעת הטיית פעלים אלו:

פעלים שהם גם פעלי פעולה וגם פעלי מצב

ישנם פעלים השייכים לשתי הקבוצות. פועל אחד אשר יכול להיות גם פועל מצב ולשמש גם פועל פעולה, תלוי בהקשר. זה הופך את העניינים למעט (ממש מעט, מבטיחים!) מבלבלים אך ברגע שתכירו את הפעלים הכפולים הללו תוכלו בקלות לזהות אותם ולהשתמש בהם בהקשר הנכון.

הנה דוגמאות לפעלים שהם גם וגם:

 1. The cook smells of cheese
 2. The cook smelled the flower

בדוגמה הראשונה הטבח הריח מגבינה, או כמו גבינה. הפועל smell- להריח, הוא פועל מצב במשפט הראשון, המתאר את הריח של הטבח.

בדוגמה השניה הטבח הריח את הפרח. הפועל smell- להריח, הוא פועל פעולה במקרה זה המתאר את הפעולה הפיזית של הרחה שביצע הטבח.
 

גם במקרה של ״פעלי גם וגם״ חל אותו אותו הכלל בנוגע לזמנים הממושכים. כאשר הפועל מתפקד כפועל פעולה אין בעיה להשתמש בצורת ה- ing:

The cook is smelling the flower

כאשר משמש הפועל כפועל מצב אין להשתמש בזמנים הממושכים:

The cook is smelling of cheese

 

 

לסיכום

הכרנו את שני הסוגים של פעלים, פעלי פעולה ופעלי מצב. 

פעלי פעולה הם פעלים המתארים פעולה דינאמית, פיזית המתבצעת על ידי אדם או אובייקט. הפעולה אותה מתאר פועל פעולה מתקיימת על פני זמן ולכן כל הטיות הזמנים נכונות ומותרות לפועל זה, כולל זמנים ממושכים- continuous.

פעלי מצב הם פעלים המתארים מצב או הוויה. הם לא מתקיימים על פני זמן ולכן אינם מתקיימים בהטייות הזמנים הממושכים. 

ישנם פעלים המשתייכים לשתי הקבוצות, בהתאם להקשר, במקרה של פעלים אלה חלים גם כללי הזמנים הממושכים בהתאם להקשר בו משמש הפועל, אם כפועל מצב או כפועל פעולה.

תרגול

זהו במשפטים הבאים האם הפועל הוא פועל פעולה או פועל מצב

 • I surf the Net most evening
 • My house is in the town centre
 • I drive a taxi in the daytime
 • I own two cars
 • I go to many theatre shows
 • I love football

מאמרים דומים