עתיד מושלם פשוט - Future Perfect Simple

עתיד מושלם הוא זמן פועל המשמש לתאר פעולה שתושלם לפני נקודה אחרת בעתיד.

Future Perfect Simple משמש לדבר על פעולה שתושלם בין רגע זה לנקודה כלשהי בעתיד.

לדוגמה:

 • I will have finished my English homework by the time my mother arrives.
  אני אסיים את שיעורי הבית שלי לפני שאמא שלי תגיע הביתה (בין רגע זה לשעה בה היא תגיע).
   
 • When you finish the training, you will have learned all the things you need to know
  כאשר תסיים את האימון תדע את כל הדברים שאתה צריך לדעת.

מבנה צורת ה- Future Perfect Simple

will have + צורת העבר של הפועל

 

השימוש בצורת ה- Future Perfect Simple יכול לתאר פעולות הניתנות לתיאור על ידי שימוש בצורת עבר פשוט:

 • Rose will leave before you get here.
 • Rose will have left before you get here.

בשני המשפטים מדובר על כך שרוז תעזוב לפני שאתה תגיע לכאן.ההבדל המשמעותי הוא: צורת העתיד המושלם לא יכולה להתקיים ללא נקודת זמן בעתיד, במקרה המשפט, לפני שאתה תגיע.

 • למשפט בו נעשה שימוש בעבר פשוט ישנה משמעות גם ללא נקודת הזמן בעתיד:
  • Rose will leave
   רוז תעזוב.
    
 • נקודת הזמן יכולה להיות ספציפית - שעה 20:00, ה-24/11… 
 • או כללית יותר - אחרי המסיבה, מחר בבוקר, לפני החגים וכו׳…

 

צורת השלילה של Future Perfect Simple

על  מנת לעבור לצורת השלילה של הטיית ה- Future Perfect נוסיף את המילה not בין המילה will למילה have

לדוגמה:

We will not have eaten lunch before we get to the station tomorrow afternoon.

 

צורת השאלה של Future Perfect Simple

צורת השלילה של עתיד מושלם הינה: 

Will + נושא + have + צורת העבר של הפועל

לדוגמה:

 • Will you have arrived by the time the film starts?
 • Will we have eaten lunch before we get to the station tomorrow afternoon?

 

לסיכום

Future Perfect Simple משמש לדבר על פעולה שתושלם בין רגע זה לנקודה כלשהי בעתיד.

שימוש בצורת העתיד המושלם מחייבת ציון נקודת זמן בעתיד אשר הפעולה תתבצע עד לנקודה זו (דדליין).

 

תרגול Future Perfect Simple

השלימו את המשפטים הבאים עם הטיית העתיד המושלם:

 1. They ____________________________ dinner by the time we get there (have).
 2.  We ________________ twenty miles more before we cross the frontier (travel).
 3. Next year we _______________________________  together for ten years (be).
 4.  Be quick! The child ________________________  before you rescue it (drown).
 5.  I am sure that tomorrow you ______________________  all these rules (forget).

 

 


מאמרים דומים

אנגלית למתקדמים כיתה ט גיל 15 ומעלה