עתיד מושלם ממושך - Future Perfect Progressive

הטיית ה- Future Perfect Progressive אינה נפוצה באנגלית והיא נחשבת ״אנגלית גבוהה״ באופן יחסי. בואו נבין יחד כיצד נשתמש ב- Future Perfect Progressive.

הזמן Future Perfect Progressive, המכונה גם Future Perfect Continuous, משמש לתאר פעולה מתמשכת שתושלם בזמן מוגדר בעתיד.

כאשר נרצה לתאר פעולה בעתיד מושלם ממושך ״נזרוק״ עצמנו קדימה בזמן ונתבונן אחורה, על משך הפעילות. הפעילות תחל מתישהו: בעבר, בהווה או בעתיד, והיא צפויה להמשך בעתיד.

לדוגמה

 • In November, I will have been working at my company for three years
  בנובמבר (נקודת זמן בעתיד), אעבוד במקום עבודתי במשך שלוש שנים.

  אנו "נזרקים" אל נובמבר ומסתכלים אחורה על משך הפעילות (שלוש שנים, בהן עבדתי במקום עבודתי.)

 

מבנה ה- Future Perfect Progressive הינו:

will + have + been + present participle

 

להמחשה, הנה מספר דוגמאות נוספות שיעזרו להבין בצורה ברורה יותר את אופן השימוש בעתיד מושלם ממושך:

 • By six o'clock, John will have been baking a cake for an hour
  בשעה שש (נקודת זמן בעתיד) ג׳ון יכין עוגה (יהיה עסוק בהכנת עוגה) במשך שעה.

  שוב אנו "נזרקים" קדימה אל השעה שש ומסתכלים אחורה על משך הפעילות שהיא שעה, בה מכין ג׳ון עוגה.
   
 • By 2025 she will have been living in London for sixteen year
  בשנת 2025 (נקודת זמן בעתיד), היא תגור בלונדון במשך 16 שנים.

כפי שבוודאי הבחנתם בדוגמאות, מבנה המשפט בשימוש בהטיית Future Perfect Progressive יכיל לרוב ציון נקודת זמן בעתיד. ההתייחסות למשך הפעולה יהיה ביחס לאותה נקודת זמן.

נקודת הזמן, אם תופיע,  תופיע לרוב לפני הטיית העתיד המושלם הממושך, כמו בשלוש הדוגמאות שהבאנו, אך היא יכולה להופיע גם אחריו

לדוגמה: I will have been waiting here for three hours by four o'clock.

לעתים נעשה שימוש בעתיד מושלם ממושך ללא ציון נקודת זמן.

במשפטים אלו ההתייחסות תהיה לפעולה שמתקיימת כל הזמן (בשגרה) או פעולה ממושכת שעדיין מתרחשת. במקרים כאלו יצויין משך ביצוע הפעולה ללא נקודת זמן בעתיד.

לדוגמה:

 • He will have been playing soccer all day long
 • You will have been watching TV all the time

 

צורת השלילה של זמן עתיד מושלם ממושך

על  מנת לעבור לצורת השלילה של הטיית ה- Future Perfect Progressive נוסיף את המילה not אחרי המילה have,

לדוגמה: He will have not been playing soccer all day long.

 

סיכום:

Future Perfect Progressive משמש לתאר פעולה מתמשכת שתושלם בזמן מוגדר בעתיד.

משפט המכיל Future Perfect Progressive יכיל לרוב גם נקודת זמן המשמשת נק׳ התייחסות למשך הפעולה אותה נתאר. במקרים מסויימים תשמש הטיית  עתיד מושלם ממושך לתיאור פעולות מתמשכות בשגרה או בהווה.

 

תרגול עתיד מושלם ממושך

הטו את הפעלים במשפטים הבאים למבנה Future Perfect Progressive:

 1. In half an hour she ___________________________(work)  for six hours without a break.
 2. Next week you __________________________ (live)  in your new house for a year.
 3. By midnight we _______________________ (play)  this computer game for 48 hours.
 • He ________________________________________ (not / sleep)  all morning.
 1. They ___________________________________ (look for)  me all night long.

 

 

 

 

 

 


מאמרים דומים

אנגלית למתקדמים כיתה ט גיל 15 ומעלה