סקירת שלבי ההליך הפלילי - מבט על על קורס סדר דין פלילי.

חקירה, מעצר, כתב אישום, נחקר, חשוד, מורשע.
בשורות הבאות, אנסה ליצור עבורכם מקרא מפה לקורס סדר דין פלילי, כך שאסקור את שלבי ההליך השונים במטרה לאפשר מבט על נוח יותר על החומר. כיצד מתחיל ההליך הפלילי, מהן האפשרויות לסיים אותו, מה סדר הדברים בכל אחת מהחלופות האפשריות ועוד. 

 

פתיחת הליך פלילי

על מנת לפתוח בהליך פלילי, יש צורך בקיומה של עבירה פלילית אשר אנו מקווים שלא תתרחש. חשוב להבהיר, כי בניגוד לדין האזרחי, כאשר אדם מבצע עבירה פלילית הסכסוך המשפטי איננו בינו לבין נפגע העבירה, אלא בינו לבין מדינת ישראל. פתיחת חקירה על ידי משטרת ישראל יכולה להתבצע ככל שנתקבל מידע על ביצוע עבירה פלילית ואין זה משנה אם הוגשה תלונה או שהמידע נתקבל באמצעי אחר. בפני המשטרה ישנן שתי אפשרויות להחליט על סגירת התיק לפי אחת מעילות הסגירה או לחלופין, להעביר את החומר אשר נאסף על ידה לאחת מרשויות התביעה:

  • יחידת התביעות של משטרת ישראל
  • פרקליטות המדינה על אחת משלוחותיה.

בחלק מהעבירות, שיקול הדעת של המשטרה מוגבל והחלטה על סגירת התיק תתקבל רק על ידי אחת מיחידות התביעה כמפורט לעיל. ככל שהוחלט שאין מקום להוסיף ולחקור ונתקבלה החלטה על סגירת התיק מסתיים ההליך הפלילי. ככל שאחת מיחידות התביעה מחליטה כי יש מקום להגיש כתב אישום, זה יוגש בכפוף לשימוע במקומות המתאימים.

שימוע

מהו שימוע? אפשרות מצד אדם לשכנע שלא להגיש כתב אישום נגדו או לצמצם את האישומים הצפויים להיות מוגשים נגדו. אם בקשת הצפוי לעמוד לדין נדחית או שהוחלט לא לערוך שימוע בנסיבות ספציפיות יוגש כתב אישום לבית המשפט. חשוב לציין, כי בית המשפט אליו יוגש כתב האישום יבחר בהתאם למקום גאוגרפי ומהותי. מבחינה גאוגרפית חשוב מקום ביצוע העבירה/מגורי הנאשם/היחידה החוקרת.

כתב אישום

מבחינה מהותית יש לבחון מהו העונש הקבוע לעבירה מושא כתב האישום ולחלוקת הסמכויות בין בתי המשפט השונים. לאחר הגשת כתב האישום, יפתח המשפט בהקראת כתב האישום לנאשם, אשר מצידו ישיב לכתב האישום בהודאה או כפירה. במקרים מסוימים, עובר למענה לכתב האישום הנאשם יטען טענה מקדמית לפיה יש מקום לבטל את כתב האישום נגדו.

התביעה יוצאת לדרך

לאחר המענה לכתב האישום, תחל פרשת התביעה במסגרתה תעיד המאשימה (אחת מיחידות התביעה) את העדים המבססים את אשמת הנאשם לשיטתה. בתום פרשת התביעה תחל פרשת ההגנה בה יעיד הנאשם ויציג עדים או ראיות מטעמו ככל שישנם. בתום שני אלה יכריע בית המשפט בהכרעת דין אם הנאשם זכאי בדין או אשם.

  • ככל שנקבע שהנאשם זכאי יסתיים ההליך הפלילי.
  • אם הנאשם יורשע בדין, יחל החלק העונשי בהליך. במסגרתו, יתקיים טיעון לעונש מטעם הנאשם ומטעם המאשימה. לאחר מכן יתקבל גזר דין בו יקבע עונשו של הנאשם. הכרעת הדין וגזר הדין מהווים פסק דין בהליך הפלילי ונתונים לערעור בתוך 45 ימים.

לסיום יצוין, כי ההליך יכול להסתיים בכל אחד מהשלבים אשר צוינו לעיל בהסדר טיעון המהווה הסכם בין הצדדים אם בעניין אשמת הנאשם ועונשו או רק אחד מהם והכל תלוי בשלב בו נקשרו הצדדים בהסדר, בראיות הצדדים ובהסכמתם.