נפח המנסרה

הגדרת נפח מנסרה

נפח מנסרה משולשת ישרה הוא למעשה המרחב המוגבל על ידי המנסרה או ה"ספייס" שהמנסרה "תופסת" במרחב. נפח המנסרה מחושב על ידי כך שמכפילים את שטח אחד הבסיסים של המנסרה (לא משנה איזה, שניהם זהים) בגובה המנסרה. 

נוסחת נפח מנסרה

מקובל לבטא את נפח המנסרה באמצעות הנוסחה הבאה: 

V= S X H

נוסחת נפח מנסרה משולשת וישרה