מתחזקים בחזקות!

 

חלק א- מהן חזקות?

טפו טפו, נניח שהתגלתה מחלה חדשה ומדבקת מאוד, גורמת לאנשים לנבוח כל פעם שאומרים להם שלום. אחרי שבוע מחלימים וחוזרים להתנהג כמו אנשים נורמלים.... אדם חולה מדביק 3 אנשים בשבוע. כמה חולים יהיו אחרי 5 שבועות?

נחשב:

אחרי שבוע יהיו 3 חולים. החולה הראשון הדביק 3 והחלים בעצמו. 

כל חולה מדביק 3 ולכן אחרי שבועיים יהיו 9=3∙3 חולים. 

אחרי 3 שבועות 9∙3=27, אחרי 4 שבועות 81=27∙3, אחרי 5 שבועות 243=81∙3. 

ואם נרצה לדעת כמה חולים יהיו אחרי 20 שבועות? קיימת דרך קצרה יותר, חזקות.

 

חזקה היא כתיבה מקוצרת לכפל חוזר של מספר בעצמו. 

לדוגמה: 33333  אפשר לכתוב בקצרה: 35 (נהוג לומר- 3 בחזקת 5). 

המספר המוכפל בעצמו נקרא בסיס (בתרגיל שלנו- 3).

מספר הפעמים שהוא מוכפל נקרא מעריך (בתרגיל שלנו- 5). 

 

דוגמה נוספת- 4 בחזקת 5:

4∙4∙4∙4∙4=45

הבסיס הוא 4, המעריך הוא 5. 4 מוכפל בעצמו 5 פעמים.

 

דגשים חשובים:

*אם המעריך הוא 1, התוצאה היא הבסיס: a1=a (a מספר כלשהו)

לדוגמה: 1=11 , 2=21 , 3=31  וכן הלאה...

*אם המעריך הוא 0, התוצאה תמיד תהיה 1. 

1=10, 1=20, 1=20, 1=140, 1=100וכן הלאה...

*בחזקות עם מעריך 2 נהוג להשתמש בביטוי "בריבוע". למשל: 22- 2 בריבוע, 62- 6 בריבוע....

*חוק החילוף אינו מתקיים בהעלאה בחזקה.  32≠23

 

תרגול:

בכל סעיף כתבו את תרגיל הכפל, וחשבו את התוצאה.

1. 34=3333=81 דוגמה

2. 33=

3. 24=

4. 52=

5. 62=

6. 26=

7. 71=

8. 113=

9. 43=

10. 53=


חלק ב- סדר פעולות חשבון:

פעולת החזקה קודמת לכפל ולחילוק, חיבור וחיסור, לכן נפתור אותה קודם. לדוגמה:

8∙23=8∙8=64 

לעומת זאת, בתרגיל עם סוגריים, הפעולה שבסוגריים קודמת לחזקה. לדוגמה:

3(8∙2) =163=4,096

בתרגיל עם הסוגריים קיבלנו תוצאה אחרת לגמרי.

תרגול:

1. 34∙2=

2. (4∙2)2=

3. 4∙22=

4. 3+52∙13=

5. (5+5)∙62=


חלק ג- חזקות בהן הבסיס הוא מספר שלילי (והמעריך חיובי)

1. תחילה נתעלם מהסימן השלילי ונחשב את החזקה. לדוגמה: בתרגיל 4(3-) נחשב תחילה כמה זה 34.

2. נקבע את הסימן של התוצאה:

אם המעריך הוא מספר זוגי- סימן התוצאה יהיה חיובי. לדוגמה: 16=4(2-)

אם המעריך הוא מספר אי זוגי- סימן התוצאה יהיה שלילי. לדוגמה: 8-=3(2-)

*חשוב! אם הסימן השלילי לא מופיע בתוך הסוגריים, פעולת החזקה אינה נעשית עליו. נחשב את תוצאת פעולת החזקה והסימן ישאר זהה. למשל: 16-=24-.

תרגול:

1. 5(3-)=

2. 35-=

3. 4(3-)=

4. 34=

5. 6(2-)=

6. 26-=


פתרונות סופיים:

חלק א: 

1)81 2)27 3)16 4)25 5)36 6)64 7)1 8)1 9)64 10)125

חלק ב: 

1)162 2)64 3)16 4)28 5)360

חלק ג:

1)243- 2)243- 3)81 4)81 5)64 6)64