משחק זיכרון באנגלית לשיפור אוצר המילים!

מאגר מילים עבור כיתות ד-ה:

מאגר מילים עבור כיתות ח-ט:

מאגר מילים לכיתה יא (4 יחידות לימוד):