משולש שווה שוקיים

הגדרת משולש שווה שוקיים

משולש שווה שוקיים הוא משולש שיש בו שתי צלעות (שוקיים) שוות.

המשמעות היא שגם שתי הזוויות הנמצאות מול השוקיים האלה בהתאמה, שוות אחת לשנייה.

משולש שווה שוקיים

בחן את עצמך במשולש שווה שוקיים!

תרגילים בסיסיים במשולש שווה שוקיים (3)

צפו במספר דוגמאות לתרגילים בנושא משולש שווה שוקיים


תרגולים מתקדמים (7)

אחרי הדוגמאות הבסיסיות, הגיע הזמן לתרגילים קצת יותר מאתגרים 😊


הכיתה התקדמה במשולש שווה שוקיים ואתם עדיין מאחור?

צוות לימוד נעים כאן עבורכם :)
בואו ללמוד משולש שווה שוקיים עם מאות סרטונים, שאלות ודוגמאות.


משולש שווה שוקיים הוא משולש בעל שתי שוקיים (צלעות) שוות,וצלע אחת נוספת שמשמשת כבסיס. 

הזווית הנמצאת בין שתי השוקיים הללו נקראת זווית הראש. 

שתי הזוויות הצמודות לצלע הבסיס נקראות זוויות הבסיס והן שוות זו לזו בגודלן. 

להלן מספר דוגמאות למשולשים שווי שוקיים: 

דוגמאות משולש שווה שוקיים

 

נדגים את תכונות משולש שווה השוקיים באמצעות תרגיל. 

נתון משולש שווה שוקיים KLM כפי שמודגם בשרטוט. 

יש להשתמש בנתונים שבשרטוט על מנת לחשב את הזוויות M ו-L. 

נתבונן תחילה בשרטוט. נתחיל מהמשולש KMS. במשולש זה ידועות לנו כבר שתי זוויות ולכן אנחנו יכולים כבר לחשב את הזוויות השלישית M (סכום זוויות במשולש הוא 180 מעלות). לפיכך, זווית M שווה ל - 50 מעלות (180-100-30). 

היות ונתון לנו, כי משולש KLM הוא משולש שווה שוקיים, זוויות הבסיס שלו M ו -L שוות זו לזו. 

לכן, מתקיים L=M=50