מקצועות צדדיים במנסרה

הגדרת מקצועות צדדיים במנסרה

מקצועות צדדיים של המנסרה הם למעשה צלעות הפאות שנפגשות עם קודקודי צלעות בסיס המנסרה ובמנסרה משולשת וישרה הם למעשה גם גובה המנסרה. חשוב לא לבלבל אותם עם מקצועות הבסיס של המנסרה שהם המסגרת של שני הבסיסים של המנסרה, או במילים אחרות צלעות המשולשים (שני הבסיסים) במנסרה. אורכי המקצועות הצדדיים יהיו תמיד שווים.

אנו נעזרים במקצועות הצדדיים של המנסרה על מנת לחשב את שטח הבסיס של המנסרה, הנפח של המנסרה, שטח המעטפת של המנסרה ושטח הפנים של המנסרה.

מקצועות צדדיים במנסרה