מעטפת המנסרה / פאות צדדיות במנסרה

מעטפת המנסרה או הפאות הצדדיות של מנסרה משולשת ישרה הן למעשה מלבנים. ליתר דיוק, מדובר בשלושה מלבנים. מלבנים אלה "עוטפים" את המנסרה מכל צדדים. המלבנים האלה יכולים להיות שונים אחד מהשני, וזה תלוי בעיקר בבסיסי המנסרה (המשולשים). אחת מהצלעות של כל מלבן היא למעשה הגובה של המנסרה, ואילו הצלע השנייה היא אחת מצלעות המשולש (הבסיס).

אנו נעזרים במעטפת/ בפאות הצדדיות של המנסרה על מנת לחשב את שטח המעטפת של המנסרה ושטח הפנים של המנסרה.

מעטפת המנסרה - פאות צדדיות במנסרה