מעבר משברים לאחוזים ולהיפך

על מנת לבצע מעבר משברים לאחוזים ולהיפך חשוב לזכור, כי אחוז אחד - 1%= 1/100. 

אם זוכרים את העיקרון הזה, החישובים הופכים לקלים יותר. 

 

כלל חשוב נוסף שכדאי לזכור הוא שאם יש שבר פשוט ואנו רוצים להמיר אותו לאחוזים, יש לכפול פי 100. 

כאשר אנו רוצים להמיר אחוזים לשבר פשוט, יש לבצע פעולה הפוכה, כלומר, לחלק ב- 100. 

 

במקרים שבהם ניתן לבצע הרחבה של המכנה של השבר ל -100, ניתן גם בקלות לעבור לאחוזים.


 

בחן את עצמך במעבר משברים לאחוזים ולהיפך!

תרגילים בסיסיים במעבר משברים לאחוזים ולהיפך (1)

צפו במספר דוגמאות לתרגילים בנושא מעבר משברים לאחוזים ולהיפך


תרגולים מתקדמים (0)

אחרי הדוגמאות הבסיסיות, הגיע הזמן לתרגילים קצת יותר מאתגרים 😊


הכיתה התקדמה במעבר משברים לאחוזים ולהיפך ואתם עדיין מאחור?

צוות לימוד נעים כאן עבורכם :)
בואו ללמוד מעבר משברים לאחוזים ולהיפך עם מאות סרטונים, שאלות ודוגמאות.


נמחיש את הנאמר באמצעות דוגמאות.

דוגמה 1. 

יש להמיר את השבר הפשוט ⅘ לאחוזים.

נבצע פעולת כפל פשוטה ⅘*100= 400/5= 80%. 

דוגמה 2. 

יש להעביר 67% לשבר פשוט.

נבצע פעולת חילוק פשוטה ונקבל: 67/100= 67%.

דוגמה 3.

יש להעביר לאחוזים את השבר 7/20.

נבצע הרחבה ל-100 עבור המכנה ונקבל: 7/20=35/100= 35%. 

נעביר לאחוזים את השברים ½, ¾, 5/20, 1/25.

בכל אחד מהמקרים נכפול ב-100 ונקבל: 

½*100= 50%

¾*100= 75%

5/20 *100= 25%

1/25*100= 4%

נעביר מאחוזים לשברים פשוטים את 2%, 10%, 35%, 70%,63%

בכל אחד מהמקרים נחלק ב- 100 ונקבל:

2%= 2/100= 1/50

10%= 10/100= 1/10

35%=35/100=7/20

70%= 70/100= 7/10

63%= 63/100