מספרים הופכיים

באיזו שיטה היית רוצה ללמוד?
תרגול הסבר וידאו
🏆תרגולים מומלצים עבורך

מספרים הופכיים זה לזה הינם שני מספרים אשר מכפלתם שווה ל-1.

לדוגמה:

\({\Large {1 \over 2}}\) ו-2 הם מספרים הופכיים מכיוון ש  \({\Large 2 \cdot {1 \over 2}=1}\) 
 

ניסוח הכלל עבור מספרים הופכיים:

לכל a ששונה מ-0, מתקיים ש  \({\Large a\cdot{1 \over a} = 1}\) 

 

חילוק וכפל במספרים הופכיים

חילוק במספר שווה לכפל במספר ההופכי לו.

כלומר: \({\Large {{2 \over {1 \over 3}}  = 2 \cdot 3 = 6}}\)

מכיוון ש-3 הוא המספר ההופכי של \({\Large {1 \over 3}}\)

 

ובאופן כללי:  \({\Large a /{1 \over b} = a \cdot b}\) 

בחן את עצמך במספרים הופכיים!

בחנים ותרגולים נוספים

תרגילים בסיסיים במספרים הופכיים (3)

צפו במספר דוגמאות לתרגילים בנושא מספרים הופכיים


תרגולים מתקדמים (5)

אחרי הדוגמאות הבסיסיות, הגיע הזמן לתרגילים קצת יותר מאתגרים 😊


הכיתה התקדמה במספרים הופכיים ואתם עדיין מאחור?

צוות לימוד נעים כאן עבורכם :)
בואו ללמוד מספרים הופכיים עם מאות סרטונים, שאלות ודוגמאות.


מספרים הופכיים זה לזה הינם שני מספרים אשר מכפלתם שווה ל-1.

לדוגמה

\({\Large {1 \over 2}}\) ו-2 הם מספרים הופכיים מכיוון ש  \({\Large 2 \cdot {1 \over 2}=1}\) 

דוגמאות נוספות

 

ניסוח הכלל עבור מספרים הופכיים:

לכל a ששונה מ-0, מתקיים ש  \({\Large a\cdot{1 \over a} = 1}\) 

 

חילוק וכפל במספרים הופכיים

חילוק במספר שווה לכפל במספר ההופכי לו.

כלומר: \({\Large {{2 \over {1 \over 3}}  = 2 \cdot 3 = 6}}\)

מכיוון ש-3 הוא המספר ההופכי של \({\Large {1 \over 3}}\)

ובאופן כללי:  \({\Large a /{1 \over b} = a \cdot b}\) 

 

תרגול מספרים הופכיים

פתרו את התרגילים הבאים