מלבנים חופפים

מלבנים חופפים הם מלבנים שיש להם את אותו השטח ואת אותו ההיקף. 

נדגים זאת באמצעות תרגיל. 

נתונים שני מלבנים ABCD ו - KLMN, כפי שמתואר בשרטוט.

אתם מתבקשים לעיין בנתונים המופיעים בשרטוט ולקבוע האם מדובר במלבנים חופפים. 

במלבן הראשון מתקיים: 

AB=7

BC=5

P=24

S= 35

כלומר, ההיקף שווה ל-24 והשטח ל-35.

במלבן השני מתקיים: 

KL=8

LM=4

P=24

S=32

כלומר, ההיקף שווה ל-24 והשטח ל-32.

שני המלבנים בעלי אותו היקף, אך בעלי שטח שונה, ולכן הם אינם מלבנים חופפים


תרגילים בסיסיים במלבנים חופפים (3)

צפו במספר דוגמאות לתרגילים בנושא מלבנים חופפים


תרגולים מתקדמים (7)

אחרי הדוגמאות הבסיסיות, הגיע הזמן לתרגילים קצת יותר מאתגרים 😊


הכיתה התקדמה במלבנים חופפים ואתם עדיין מאחור?

צוות לימוד נעים כאן עבורכם :)
בואו ללמוד מלבנים חופפים עם מאות סרטונים, שאלות ודוגמאות.