מילות קישור ויחס Prepositions

prepositions הוא שם כולל למילות קישור ולמילות יחס באנגלית. מילות קישור ויחס הן חלק חשוב מהשפה האנגלית והן מילים המציגות קשרים בין המילים במשפט. למשפטים לא היתה כל משמעות ללא שימוש במילת קישור ויחס.

בשפה האנגלית ישנם סוגים שונים של מילות קישור ויחס. בעוד מילות הקישור הן לרוב מילים קצרות כמו at, on, in וכו׳ יתכנו גם מילות יחס ארוכות ואף ביטויי יחס המורכבים משתי מילים ויותר כמו למשל צמד המילים apart from שפירושו באנגלית ״מלבד״ או ״חוץ מ...״

קצרות או ארוכות, מילים אלו מבטאות את היחס בין הנושא לנשוא במשפט.

Prepositions משמשות לציין מיקום, זמן, כיוון, סיבה ושייכות, או לשם הוספה או הפחתה, הדגשה, ויתור (הוצאה מן הכלל) וכן לציון הפכים.   

 

סוגים שונים של prepositions

מילות קישור ויחס באנגלית נחלקות ל-5 סוגים עיקריים:

 • Simple prepositions - מילות קישור פשוטות המשמשות לציין מיקום או זמן.
  לדוגמה
  • at
  • for
  • in
  • off
  • on
  • over
  • under

   לדוגמה The pencil is on the table
    
 • Double prepositions - מילות קישור כפולות שהן למעשה צירוף של שתי מילות קישור יחד ואלו יציינו לרוב מיקום או כיוון.
  לדוגמה
  •  without
  • into
  • out of

   לדוגמה: He took the apples out of the bag
    
 • Compound prepositions, ידועות גם כ- Complex Prepositions - מילות קישור המורכבות משתי מילים או יותר, בדרך כלל ממילת יחס פשוטה וממילה אחרת. מילים אלו משמשות לציין מיקום.
  לדוגמה:
  • across from
  • in front of
  • in the middle of

   לדוגמה: She left in the middle of the party
    
 • Participle prepositions - אלו הן מילים מיוחדות המציינת לרוב זמן הווה, ויכולות  לשמש גם כשם עצם או כתואר ולהן סיומת מובנת כמו ed ו- ing.
  לדוגמה
  • considering
  • provided
  • during

   לדוגמה: You can drive a car provided you have a valid license.
    
 • Phrase prepositions - אלו הם למעשה ביטויים של יחס ולא מילות יחס בודדות. ביטויים אלה כוללים מילת יחס, שם עצם ומילה המשנה את שם העצם, כמו שם תואר .
  לדוגמה
  • under the bed
  • on the clean floor
  • from their grandparents

   לדוגמה: The kiosk at the corner sells sandwiches

קצת מבולבלים? אל תחששו… Prepositions עלולות לבלבל גם את אלה השולטים היטב בשפה האנגלית, עם הזמן תזהו בקלות את מילות היחס ותלמדו להשתמש בהן באופן טבעי וללא היסוס, רבים מכם בוודאי כבר עושים זאת מבלי לשים לב.

כיצד משתמשים ב- prepositions? או... 5 כללים לזיהוי ולשימוש נכון במילות קישור ויחס:

הסברנו קודם על הצורך במילות קישור ועל החשיבות שלהן ביצירת הקשרים במשפט וקשרים בין המילים המרכיבות את המשפט. ישנם מספר כללי אצבע שיעזרו לכם לזהות, לבחור ולהשתמש במילות קישור באופן נכון ופשוט:

לכל מילות היחס יש מושא

אם למילת יחס אין מושא היא אינה מילת יחס! מילות יחס כשמן כן הן, מתייחסות למושא, ולכן תמיד ילוו מושא.
לדוגמה

 • They are in the kitchen
  בדוגמה זו מילת הקישור, או היחס, היא in והמושא הוא the kitchen.
   

מילות קישור יש למקם לפני המושא

Pre-position (פרה-פוזישין) באנגלית פירושו מקם לפני וכך יש לעשות. מילות קישור ויחס באנגלית ימוקמו לפני המושא אליו הן מתייחסות.
לדוגמה

 •  I put it on the table
  מילת הקישור on מופיעה לפני המושא the table.
   

כינוי גוף המופיע לאחר מילת יחס הוא בהכרח שם עצם

כינויי הגוף אשר יופיעו לאחר מילת הקישור יהיו ממשפחת שמות העצם, הכוונה למשל ל: me, her, them ולא ל- I, she, they.
לדוגמה

 • That is between him and her
  בדוגמה זו מילת הקישור היא between ושמות העצם הם him ו- her.
   

איך to לא להתבלבל?  מילת הקישור to אינה אותה to המרכיבה את שם הפועל!

למראית עין, מילת הקישור to זהה למילה to המרכיבה את שמות הפועל, לדוגמה: to live, to eat וכו׳… על מנת לזהות אם מדובר ב-to המשמשת כמילת קישור שימו לב להקשר בו מופיעה המילה to,
לדוגמה

 • I look forward to seeing you
  כאן משמשת המילה to כמילת קישור, בשונה מ- I look forward to see you, במקרה זה המילה to היא חלק משם הפועל to see.

לאחר מילת קישור ויחס באנגלית יופיע שם עצם, אף פעם לא פועל.

דרך קלה לזהות מילות יחס וקישור היא על פי המילים המופיעות אחריהן במשפט. לאחר מילות קישור ויחס יופיעו תמיד שמות עצם. בשמות עצם הכוונה היא ל:

עצמים כמו

 • dog
 • money.

שמות כמו:

 • Mary
 • George

כינויי גוף כמו

 • him
 • them

שם עצם קיבוצי כמו

 • My room mates
 • My first job

שמות פעולה כמו

 • swimming
 • meeting

מבנה המשפט בחיוב

מבנה המשפט משתנה מעט בהתאם למילת הקישור, אשר מטבעה משנה את ההקשר  אך 6 הכללים נשמרים בכל המשפטים.

מבנה המשפט הבסיסי יהיה אם כך:

נושא המשפט + פועל (verb) + מילת קישור או יחס +  שם העצם

לפניכם דוגמאות למשפטים עבור כל אחד מסוגי מילות הקישור והיחס, ולשימושים השונים בהן:

 • The house is on the street
  דוגמה למשפט בו יש שימוש במילת קישור פשוטה on, המשמשת לציין את מיקומו של הבית.
   
 • The mouse hid inside the drawer
  דוגמה למשפט בו יש שימוש במילת קישור כפולה inside, המשמשת לציין את המקום בו מתחבא העכבר.
   
 • She loves all fruit, apart from Strawberries
  דוגמה למשפט בו יש שימוש במילת יחס מורכבת, apart from (חוץ מאשר או מלבד), המשמשת להבדיל בין כל הפירות (שהיא אוהבת) לבין תותים.
   
 • All the children were in the classroom including the teacher
  דוגמה למשפט בו יש שימוש במילת יחס מיוחדת, including, המשמשת להוספה של המורה לשאר הילדים הנמצאים בכיתה.
   
 • The dog left muddy footprints on the beautiful floor
  דוגמה למשפט בו יש שימוש בביטויי יחס,  on the beautiful floor, המורכב מ-מילת יחס, שם עצם ושם תואר.

מבנה המשפט בשלילה

מבנה המשפט בשלילה דומה מאוד למבנהו בחיוב. כל שיש לעשות הוא להפוך את הפועל לשלילי, בהתאם לזמן ולמבצע הפעולה, יחיד או רבים.  כיוון שמילות הקישור והיחס באנגלית מתייחסות לשמות עצם ולא לפעלים, חלקו השני של המשפט אינו משתנה.

 • The dog didn't leave muddy footprints on the beautiful floor
 • The house is not on the street

מבנה המשפט בשאלה

מבנה המשפט בשאלה כולל גם הוא את ארבעת המרכיבים:

נושא המשפט, פועל (verb), מילת קישור או יחס,  שם העצם

במבנה המשפט בשאלה נשתמש בפועל העזר to be או  to do ונשנה את הפועל בהתאם לזמן המתאים:

 • Did the mouse hide inside the drawer?
 • Does she love all fruit, apart from Strawberries?
 • Is the house on the street?

 

סיכום Prepositions

 • מילות קישור ויחס באנגלית משמשות ליצור קשר בין המילים במשפט. ללא מילים אלה היו המשפטים חסרי משמעות לחלוטין. 
 • מילות קישור ויחס באנגלית משמשות בעיקר לציון זמן, מיקום, כיוון, סיבה ושייכות.
 • על מנת שמילה תחשב ״מילת יחס״ חייב להיות לה מושא.
 • ישנם 5 סוגים של Prepositions באנגלית, החל במילות קישור פשוטות ועד ביטויי יחס של ממש, שהם בעצמם בנויים כמשפטים לכל דבר.
 • Prepositions כשמם, ימוקמו לפני שם העצם ולעולם לא יפיעו לפני פועל.
 • מילת הקישור on עלולה לבלבל. יש לשים לב מתי משמשת המילה on כמילת קישור ומתי היא מהווה חלק משם פועל.

תרגול:

השלימו את המשפטים בחרו את מילת הקישור הנכונה in/on/at:

 • Lucy is arriving  ________ February 1st ______ seven o'clock
 • They usually go to London _____ the summer
 • My birthday is _____ July

השלימו את המשפטים, ביחרו את מילת הקישור/היחס הנכונה:

 • It is another three weeks _____________ (until/for)  the holidays
 •  Bob is arriving ____________ (on/with) the 3.30 train.
 •  Are you wearing anything ______________ (under/below) your sweater?

תרגמו את המשפטים הבאים:

 • The boy sat on top of the house
 • Everyone arrived on time, except for Danny
 • The kittens were hiding behind the closet.
 • They all met on the six o’clock bus.
 • The clown was stuck between the lion and the tiger.

מאמרים דומים